Jest kłopotliwy w eksploatacji ponieważ: Kocioł węglowy

przeglądy nagrzewnic gazowych
Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła uzyskanego w wyniku procesu spalania materiału zwanego paliwem.
W tradycyjnych układach są to: Piec węglowy w wykonaniu tradycyjnym – tzw.

piec izbowy, pozostaje w wielu gospodarstwach domowych głównym źródłem energii cieplnej.

Jest kłopotliwy przeglądy nagrzewnic gazowych .