Jeżeli szukasz przemiennika częstotliwości dla siebie lub Twojej firmy, koniecznie odwiedź tą stronę:

Sterowanie falowników - skalarne

falowniki polska
Sterowanie skalarne falownika charakteryzuje się stałą zależnością U/f. Algorytmy sterowania skalarnego są dobierane w oparciu o zależności dotyczące stanu ustalonego.
Najbardziej rozpowszechnione są układy sterowania skalarnego w których stabilizacja strumienia uzyskiwana jest na podstawie charakterystyk statycznych u/f = const.
Nastawiane są tylko amplitudy i prędkości kątowe częstotliwości) wektorów przestrzennych napięć, prądów i strumieni skojarzonych silnika indukcyjnego. W tym przypadku występuje spadek mocy wraz ze spadkiem częstotliwości odzwierciedlonej w obrotach silnika. Prędkość mechaniczna oraz częstotliwość poślizgu nie są kontrolowane precyzyjnie i może to powodować przeciążenia silnika i falownika przez co doprowadzić do wygenerowania błędu.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sterowanie_skalarne

Z czego składa się obwód elektryczny

W elementach obwodu zachodzą trzy rodzaje procesów energetycznych: wytwarzanie energii (zamiana pewnej energii (np.
mechanicznej) na energię elektryczną) akumulacja energii rozpraszanie energii W elemencie idealnym, zachodzi tylko jeden z powyższych procesów (np.

idealny rezystor ? tylko rozpraszanie energii).

Natomiast w elemencie rzeczywistym jednocześnie zachodzą dwa, a nawet i trzy procesy energetyczne.
Jednakże zawsze jeden proces dominuje nad pozostałymi. Elementy mające zdolność do akumulacji i rozpraszania energii nazywany elementami pasywnymi, a pozostałe aktywnymi (źródła prądu i napięcia oraz np.
tranzystor i dioda tunelowa). Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3d_elektryczny

Wikipedia o wykorzystanie kondensatorów

falowniki polska
W zasilaczach i stabilizatorach napięcia kondensatory pozwalają na podtrzymanie wartości chwilowej napięcia w przerwach pomiędzy kolejnymi impulsami prądu dopływającego z prostownika, ograniczają wahania napięcia i pozwalają na chwilowy pobór prądu o natężeniu znacznie przewyższającym wartość skuteczną lub średnią. W klasycznych zasilaczach transformatorowych stosuje się najczęściej kondensatory elektrolityczne o dużej pojemności. Od kondensatorów przeznaczonych do użycia w obwodach zasilających oczekuje się najczęściej wysokiej pojemności, możliwości pracy w dużym przedziale temperatur, wysokiej wartości napięcia przebicia (ściślej: bezwzględnego utrzymania wartości znamionowej tego napięcia określonej przez producenta) oraz odporności na krótkotrwały pobór prądu o dużym natężeniu.
Nie jest istotna stałość pojemności w czasie ani liniowość charakterystyki: kondensatory te mogą pracować tylko przy określonej polaryzacji, zaś ich izolatory mogą być wykonane z materiałów ferroelektrycznych.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kondensator.

Widok do druku:

falowniki polska