http:///

Zainteresowany tematem przydomowej oczyszczalni? Więcej dowiesz się tu:

O ekologicznym życiu

Co to znaczy żyć ekologicznie? Czy to znaczy, że trzeba być eko-świrem przywiązującym się do drzewa i myjącym się raz w tygodniu? Odpowiedź na te pytania jest oczywista - nie.
Ekologia jest czymś zupełnie innym - zarówno jako dziedzina biologii, jak i w odniesieniu do stylu życia.
Żyć ekologicznie znaczy żyć mądrze i odpowiedzialnie, znaczy mieć poczucie, że jako ludzie wpływamy na nasze środowisko i to w naszym interesie, oraz w interesie przyszłych pokoleń jest, by ten wpływ był jak najmniej destrukcyjny.
Jeśli chcesz, by Twoje dzieci żyły w czystym świecie, to musisz zadbać o to już dziś.
To nie są wydumane problemy - zasoby wody się kurczą, nie tylko globalnie, ale również w Polsce. Śmieci warto segregować, by nie zalegały na powiększających się hałdach wysypisk.

Żyć ekologicznie to znaczy dbać o jakość życia - swojego i swoich bliskich.

Dlaczego warto oszczędzać wodę?

Kwestie związane z ekologią są obecnie coraz bardziej nagłaśniane i często w telewizji możemy usłyszeć, że każdy z nas powinien na przykład oszczędzać wodę.

Dlaczego jednak ma to tak wielkie znaczenie? Powodów jest co najmniej kilka.

Woda jest człowiekowi niezbędna do życia, a obecnie jest jej na świecie coraz mniej.
Zasoby wody, która może być dla nas przydatna kurczą się z roku na rok, a przez pojawiające się susze może kiedyś dojść do sytuacji, w której jej po prostu zabraknie.

Bardzo ważne jest, by działalność człowieka dodatkowo nie marnowała takiej wody, a w tym celu powinniśmy korzystać z niej bardziej odpowiedzialnie i oszczędzać ją wtedy, gdy tylko jest to możliwe.

Każdy z nas może to robić.

Ściek

http:///
Ścieki ? to zużyte ciecze, roztwory, koloidy lub zawiesiny, a także odpadowe ciała stałe odprowadzane za pomocą rurociągów do odbiorników naturalnych jakimi mogą być zbiorniki lub cieki wodne, doły gnilne itp.
W postaci ścieków odprowadza się odpadowe substancje przemysłowe oraz odpady żywnościowe i fekalia z miejskich i osiedlowych gospodarstw domowych.

Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, przed odprowadzeniem do odbiornika powinno się poddawać je oczyszczeniu w oczyszczalniach. Pienienie się ścieków jest spowodowane występowaniem w nich substancji powierzchniowo czynnych, powodujących zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody.

Należą do nich detergenty, mydła i saponiny.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Acieki.

Widok do druku:

http:///