geodezja legnica

Każde usługi geodezyjne są świadczone na różnych poziomach na prawie każdym etapie inwestycji.

Warto więc szukać i korzystać z usług profesjonalistów.

SGiK Polska- służba geodezyjna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna w Polsce ? zdefiniowana jest w Prawie geodezyjnym i kartograficznym. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Nadzór nad Głównym Geodetą Kraju sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej, który jest organem naczelnym w sprawach geodezji i kartografii.
Służba Geodezyjna i Kartograficzna składa się z dwóch pionów: organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz organów administracji geodezyjnej1. Funkcje nadzoru geodezyjnego i kartograficznego pełnią organy administracji rządowej, natomiast funkcje administracji geodezyjnej i kartograficznej ? organy samorządu terytorialnego.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Służba_Geodezyjna_i_Kartograficzna

Co by było bez geodetów...

Co tak naprawdę należy do obowiązków geodety? Cóż z pewnością nazewnictwo tych wszystkich prac byłoby dość ciężkie do odbioru, dlatego postaram się to trochę uprościć i przybliżyć. Przede wszystkim geodeta zajmuje się pomiarami powierzchni i nanoszeniem wyników tych pomiarów na mapy i profile (mapy wysokościowe).
Jak większość z Was wie geodeta jest potrzebny przy tyczeniu granic działki. Ogólnie wszędzie tam gdzie jest plan budowy czegoś muszą być geodeci i wszystko wyliczyć, sprawdzić i nanieść na mapy geodezyjne.

Mapy, a geodezja

geodezja legnica Pewnie każdy widział w swoim życiu mapę- nie czegoś konkretnego tylko ogólnie mapę.
Polityczną, krajobrazu, geologiczną...

Wszystkie powstałe mapy powstały za pomocą bardziej lub mniej dokładnych metod pomiaru- im nowsza mapa tym jest dokładniejsza. Mapa stanowi podstawę prezentacji wyników pracy kartografa i geodety.

Dla tych drugich mapy są szczególnie istotne, a ich poprawne i dokładne wykonanie umożliwia dalszą pracę w wielu dziedzinach.

Wyobraźmy sobie jak wyglądałyby miasta bez planów i map geodezyjnych.

Jednym słowem można by to opisać jak chaos- nikt nie wiedziałby gdzie dokładnie przebiega granica jego działki, a to tylko jedna z niedogodności przy braku takich map..

Dodane: 26-12-2015 10:09

Tagi: usługi geodezja geodeta budownictwo legnica

Widok do druku:

geodezja legnica