Potrzebujesz kancelarii, która zajmuje się zamówieniami publicznymi>

Prawo budowlane - przykład złego prawa

kancelaria zamówienia publicznePrawo budowlane w naszym kraju jest bardzo skomplikowane i nadmiernie restrykcyjne.

Wielu ludzi łamie to prawo z powodu niewiedzy - mało kto wie, że postawienie ogrodzenia wymaga co najmniej zgłoszenia.

Napisałam co najmniej, ponieważ jeżeli chcemy postawić coś solidniejszego, niż zwykła siatka, potrzebne będzie...

tak, dokładnie - POZWOLENIE NA BUDOWĘ. Regularnie pojawiają się informacje o tym, że pozwolenie na budowę zostanie zniesione, jednak póki co - nic takiego się nie stało.
Wielu z nas odetchnęłoby z ulgą, jeżeli przepisy prawa budowlanego uległyby liberalizacji. Jednak na razie to tylko pobożne życzenia. Kary za samowole budowlane są wysokie, a to co kwalifikuje się pod to pojęcie może przerazić.
Pozwolenie na budowę znacznie wydłuża proces powstawania budynku, ponieważ na wszystkie potrzebne dokumenty, trzeba czekać.
A jest tego naprawdę dużo. Czy warto poczekać z budową domu na liberalizację przepisów? Nie sądzę.

Ponieważ może się okazać, że się nie doczekamy.

O tym jak łatwo złamać prawo

kancelaria zamówienia publiczne Ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi, tak głosi stare rzymskie przysłowie.
Trudno się z tym nie zgodzić.
A prawa przestrzegać wbrew pozorom nie jest łatwo. Jednym z takich praw, które łatwo złamać jest zakaz biwakowania na terenach lasów państwowych.
Nie można legalnie robić w lesie namiotu, rozpalić ogniska (lub grilla) - jest to nielegalne. Wiele osób o tym nie wie, narażając się na mandat. W lesie nie można również spuścić psa ze smyczy, to może byłoby i zrozumiałe, ale... gdzie w takim razie mogą się wybiegać nasze czworonogi? De facto nigdzie, ponieważ nie ma parków psów, ani wyznaczonych do tego terenów, pozostają tylko działki prywatne. W lesie można jedynie zbierać grzyby, jagody czy inne runo leśne. Jednak... też możemy załapać się na mandat. Mimo zakazu śmiecenia i nowej ustawy śmieciowej, jakoś w lasach ilość śmieci nie maleje.
Tak więc zamiast walczyć z poważnym problemem, zabrania się ludziom korzystania z lasów w celach rekreacyjnych.
Dla przykładu w krajach skandynawskich i nadbałtyckich rozbicie namiotu, rozpalenie ogniska itd, są całkowicie legalne.

Nie można jednak zostawiać za sobą śmieci.

Da się? Da - lasy skandynawskie są naprawdę czyste.

O polskim kodeksie cywilnym

Kodeks cywilny (skrót k.c.

lub w języku prawniczym kc) ? usystematyzowany według określonych reguł (nawiązujących do systematyki pandektowej) zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny. Obowiązująca w Polsce ustawa ? Kodeks cywilny ? została uchwalona 23 kwietnia 1964 r.

Wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1965 r., z wyjątkiem artykułów 160?167, 178, 213?219 i 1058?1088, które weszły w życie z dniem ogłoszenia, czyli 18 maja 1964 r.
Opublikowany został w Dzienniku Ustaw nr 16, poz.
93 z 19641. Organem wydającym był Sejm PRL, a organami zobowiązanymi: Rada Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Obrony Narodowej. Geneza Uchwalenie kodeksu cywilnego w Polsce wywołane było w głównej mierze potrzebą unifikacji polskiego prawa cywilnego oraz unowocześnieniem dotychczasowych przepisów.

Do momentu wejścia w życie kodeksu cywilnego w zakresie stosunków cywilnoprawnych obowiązywały: - ustawa z dnia 18 lipca 1950 r.

? Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz. U.
z 1950 r.

Nr 34, poz.

311), - dekret z dnia 11 października 1946 r.
? Prawo rzeczowe (Dz.
U.
z 1946 r.

Nr 57, poz.

319), - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. ? Kodeks zobowiązań (Dz.

U.

z 1933 r.
Nr 82, poz.

598), - dekret z dnia 8 października 1946 r.

? Prawo spadkowe (Dz.

U. z 1946 r.

Nr 60, poz.

328), - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r.

? Kodeks handlowy (w pozostałej części kodeks obowiązywał do końca 2000 r.) (Dz.
U. z 1934 r. Nr 57, poz.

502), ustawa z dnia 13 lipca 1957 r.

o obrocie nieruchomościami rolnymi (Dz. U.

z 1957 r.

Nr 39, poz.

172), - ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r.

o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych (Dz.
U. z 1963 r. Nr 28, poz. 168), - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r.

o własności lokali (Dz.

U. z 1934 r.
Nr 94, poz.
848), - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.
o rejestrowym zastawie rolniczym (Dz.

U.

z 1928 r.
Nr 38, poz.

360), ustawa z dnia 14 marca 1932 r.

o rejestrowym zastawie drzewnym (Dz.

U.

z 1932 r.

Nr 31, poz. 317), - ustawa z dnia 28 kwietnia 1938 r. o rejestrowych prawach rzeczowych na pojazdach mechanicznych (Dz.
U.
z 1938 r. Nr 36, poz.
302), - ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r.
o zastawie rejestrowym na maszynach i aparatach (Dz.
U.
z 1939 r. Nr 60, poz. 394), - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r.
o lichwie pieniężnej (Dz.
U.
z 1924 r. Nr 56, poz.
574), - dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r.

o wysokości odsetek ustawowych (Dz.

U.

z 1935 r.

Nr 88, poz.

545); - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.

U.

z 1964 r.
Nr 16, poz.

94, z późn.

zm.), która zawiera w głównej mierze przepisy derogacyjne, kolizyjne i intertemporalne przygotowała polski system prawa do wejścia w życie kodeksu cywilnego.
Akty prawne wymienione wyżej zostały w całości lub w części uchylone przez niniejszą ustawę. Zawartość polskiego kodeksu cywilnego Polski kodeks cywilny składa się z czterech ksiąg: części ogólnej (art. 1?125) dotyczącej m.in.

osób i czynności prawnych, oraz ksiąg regulujących kolejno: prawo rzeczowe (art.

126?352), prawo zobowiązań (art.
353?921) oraz prawo spadkowe (art.

922?1088). Księgi dzielą się na tytuły, tytuły na działy, działy na rozdziały, a niektóre rozdziały na oddziały. Na podstawie kodeksu cywilnego wydanych zostało 10 rozporządzeń. Nowelizacje Dotychczas wydano 66 aktów zmieniających polski kodeks cywilny.

Pierwsza nowelizacja nastąpiła w 1971 r.

W okresie PRL-u kodeks cywilny znowelizowano ośmiokrotnie. Obszerna nowelizacja nastąpiła w 1990 r.

w związku z transformacją ustrojową w Polsce.

Przejście z gospodarki centralnie sterowanej na gospodarkę planową koncesyjno-reglamentacyjną wywołało potrzebę dokonania głębokich zmian w kodeksie cywilnym, głównie w zakresie własności oraz umów (wprowadzono do kodeksu cywilnego np.

zasadę swobody umów, która jest jednym z fundamentów gospodarki wolnorynkowej ? mówi o niej art. 3531 kodeksu cywilnego).

27 stycznia 2014 r.

Marszałek Sejmu ogłosił tekst jednolity kodeksu.Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_cywilny.