Programy takie jak niebawem będą niezbędne dla dosłownie każdej placówki medycznej.

Dobrze jest już teraz zakupić właściwe licencje, ale z jakiego powodu jest to potrzebne. O tej kwestii w artykule.

E-dokumentacja medyczna

aplikacja dla lekarzy
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) ? zbiór danych, mogący stanowić element systemu informatycznego do obsługi szpitala (HIS ? Hospital Information System) przechowujący całość lub wybrane elementy dokumentacji medycznej indywidualnej (odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych) i zbiorczej (odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych). Do systemów klasy EDM zalicza się takie systemy informatyczne, w których dane gromadzone są w formie elektronicznej bazy danych.

W oparciu o te dane drukowana jest dokumentacja w formie papierowej.

Taka forma stosowana była zarówno przed ogłoszeniem rozporządzenia, o którym mowa poniżej, jak również obecnie ma to miejsce we wszystkich szpitalach posiadających systemy klasy HIS.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroniczna_Dokumentacja_Medyczna

Placówka medyczna

Szpital ? jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej.
W szpitalu udziela się świadczeń zdrowotnych w warunkach zamkniętych.

Najważniejszym zadaniem szpitali jest leczenie pacjentów, ale oprócz tego zajmują się opieką zdrowotną ludzi zdrowych, np.

szpitale położnicze. Przy szpitalu często ulokowane są także przychodnie ambulatoryjne i zakłady diagnostyczne.

W szpitalu pacjent otrzymuje całodobową lub jednodniową opiekę lekarską oraz pielęgniarską.1 Niektóre szpitale, szczególnie szpitale akademickie, zajmują się prowadzeniem dydaktyki przed- i podyplomowej.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szpital

Zarejestruj się- online!

aplikacja dla lekarzy Coraz więcej rzeczy w naszym życiu dzieje się online, zamówienia jedzenia, zakupy, spotkania ze znajomymi, a może w przyszłości nawet zapisy do lekarza.
Byłoby to z pewnością bardzo wygodne dla samych pacjentów, którzy czasami są w na tyle złym stanie zdrowia, że nie mogą sobie pozwolić na długie stanie w kolejce do lekarza.

Z tego co wiem to póki co żadna Polska przychodnia nie stosuje systemu rejestracji online, a szkoda, ponieważ byłby to duży ukłon w stronę potrzebującego pacjenta..

Widok do druku:

aplikacja dla lekarzy