hostessy Wrocław

Promuj produkty swojej firmy z naszą pomocą

Definicja marketingu

Marketing ? handel aktywny, wychodzący naprzeciw potrzebom klienta, próbujący odgadnąć skryte potrzeby klienta, usiłujący te potrzeby uświadamiać oraz pobudzać, a nawet kreować i zaspokajać je.
Pojęcie marketingu zdefiniowano po raz pierwszy w 1941 roku i opisano je jako ?prowadzenie działalności gospodarczej, odnoszącej się do przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika?. W marketingu najważniejsza jest świadomość, że klient i jego oczekiwania to najważniejszy element biznesu (jeśli nie ma klientów, przedsiębiorstwo w sensie ekonomicznym traci rację bytu) oraz wynikający z tej świadomości proces identyfikowania i zaspokajania potrzeb klienta ? przy równoczesnym zapewnieniu zysku przedsiębiorstwa i ciągłości jego funkcjonowania. Osiągnięciu celu służą techniki wspomagające ten proces: badania rynku, kształtowania produktu, oddziaływania na rynek, ustalania ceny, sprzedaży. Marketing posiada wiele definicji naukowych. Jednak najprościej mówiąc marketing to działanie mające na celu wynajdowanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb podmiotów gospodarczych.
Określeniem ?marketing? nazywa się też dziedzinę wiedzy analizującą wspomnianą działalność. W ramach marketingu możemy wyróżnić wiele zagadnień, takich jak: - odnajdowanie i ocenianie możliwości rynkowych, prowadzących do zaspokojenia potrzeb określonych odbiorców (nabywców) oraz dokładne ustalenie tych potrzeb - opracowywanie w oparciu o tę wiedzę produktu oraz strategii jego dystrybucji - przygotowanie odpowiedniej strategii ceny i promocji - reklama i informacja o produkcie, jak np.

marketing wirusowy, product placement Działania marketingowe dzielone są na cztery podstawowe typy tzw.

marketing mix.

Są to: cena, produkt, dystrybucja i promocja.
Współcześnie zdarza się, iż specjaliści do spraw marketingu wyróżniają kolejne elementy ? ludzie (people), świadectwo materialne (physical evidence), zestaw ? opakowanie (package), proces, przyzwolenie (permission), rekomendację (pass-along), pozycjonowanie (plasowanie), nagłośnienie (publicity), czynnik wyróżniający (fioletowa krowa ? purple cow). Według stratega marketingowego Jaya Abrahama, wyróżnia się trzy sposoby zwiększania zyskowności firmy poprzez działania marketingowe: - pozyskać nowych klientów, - sprawić, by klienci więcej kupowali, - sprawić, by klienci częściej kupowali. Połączenie tych trzech działań prowadzić ma do wykładniczego tempa rozwoju firmy.Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing

Statystyka w marketingu

Jak ważne są badania marketingowe? Bez nich nie mielibyśmy wielkich kampanii, billboardów, a co za tym idzie rozwój rynku by zwolnił.

Dzisiaj ciężko sobie wyobrazić działanie marketingu bez gromadzenia tych danych. Firmy zajmujące się jakąkolwiek statystyką gromadzą ogromne ilości danych i poddają je analizie.

Grupa ekspertów poddaje te dane bardzo wnikliwej analizie czego efektem jest określanie grupy konsumenckiej (targetu).
To tylko jeden z wielu celów prowadzenia badań marketingowych. Istnieją również inne rodzaje badań statystycznych- np. opinii społecznej.

Zmysł wzroku - jak dajemy się oszukać

hostessy Wrocław Wzrok jest najważniejszym ludzkim zmysłem - w porównaniu z innymi gatunkami mamy zadziwiającą zdolność widzenia kolorów i szczegółów.

Nie będę dociekać ewolucyjnych przyczyn, dlaczego tak jest, ale jest to fakt z którym nie da się dyskutować.

W naszym życiu estetyka odgrywa ważną rolę - podróżujemy, by podziwiać widoki, doceniamy piękno architektury, dążymy do tego, żeby ładnie się ubierać i ładnie mieszkać.

Można dyskutować o gustach, ale nie można zaprzeczyć, że każdy z nas ma w sobie pewne poczucie estetyki. Oczywiście od każdej reguły są wyjątki.
Nie bez powodu często kupujemy to, co ładne - kolorowe, błyszczące, idealnie zapakowane.
Nasze pierwsze wrażenie odnośnie produktu, to ocena wyglądu.
Jednak nie wszystko złoto co się świeci.
Często w reklamie produkty wyglądają zupełnie inaczej. Na przykład rogaliki z nadzieniem są idealnie puszyste, zarumienione, a nadzienie po przepołowieniu dosłownie się z nich wylewa.
A rzeczywistość? Cóż...
spłaszczony, rozwalający się rogalik (dobrze, jeśli chociaż przypomina go kształtem) i odrobina nadzienia. Tak - właśnie daliśmy się oszukać.
I nie będzie to ostatni raz.
.
Dodane: 03-02-2016 09:43

Tagi: wrocław hostessy agencja hostess

Widok do druku:

hostessy Wrocław