przepływomierz

O komforcie cieplnym

Komfort cieplny ? zespół cech mikroklimatu, który powoduje dobre samopoczucie człowieka. Odczucia termiczne człowieka odnoszą się głównie do równowagi cieplnej całego ciała.
Na równowagę tę wpływa: aktywność człowieka, odzież jaką ma na sobie, jak również parametry otoczenia: temperatura powietrza, średnia temperatura promieniowania, prędkość przepływu powietrza i wilgotność względna. Na podstawie badań prof.
Ole Fangera opracowano normę ISO wg której wrażenia cieplne ciała ludzkiego przewiduje się za pomocą wskaźników PMV i PPD. Z doświadczeń inżynierów klimatyzacji wynika, że optymalne warunki dla ludzi wykonujących lekką pracę (np.

praca biurowa) występują przy jednoczesnym spełnieniu następujących parametrów powietrza wewnętrznego: ? temperatura: lato 23 ? 26 °C; zima 20 ? 24 °C ? wilgotność względna: 40 ? 60% (max 35 ? 65%) ? prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi: 0,2 ? 0,5 m/s Nie zachowanie któregokolwiek z tych parametrów może powodować u ludzi odczucie duszności, parności lub przeciągu.

W zależności jednak od aktywności i odzieży człowieka, przyjmuje się różne zakresy parametrów powietrza wewnętrznego. Oprócz odczuć termicznych, równie istotnym elementem komfortu jest przebywanie w czystym powietrzu o odpowiedniej zawartości tlenu.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimatyzacja

Sprawne auto dzięki częstym kontrolom

przepływomierz Jeśli nasze auto ma być sprawne, konieczne będzie regularne i rzetelne kontrolowanie jego stanu przez doświadczone osoby.

Nie zawsze uda się to zrobić prosto i szybko, dlatego najlepiej będzie w tym celu udawać się do specjalnych warsztatów, w których poza wyszkolonymi osobami znajdą się także odpowiednie narzędzia pozwalające w kompleksowy sposób sprawić kondycję naszego samochodu.

Aby wszystko przebiegało sprawnie, najlepiej będzie oczywiście ustalić sobie plan wizyt w danym miejscu i na bieżąco sprawdzać kiedy warto będzie wybrać się do mechanika.
Jeśli podejdziemy do tego odpowiedzialnie, z pewnością uda nam się zachować dobrą sprawność naszego samochodu przez bardzo długi czas i uniknąć niechcianych komplikacji.

Warto wiedzieć

Paliwem spalanym w silniku iskrowym musi być paliwo intensywnie parujące w układzie zasilania silnika w paliwo lub w cylindrze silnika.
Paliwo to może występować w formie płynnej lub gazowej.

Do stosowanych paliw należą m.in: benzyna benzyna bezołowiowa etylina LPG - gaz płynny CNG - sprężony gaz ziemny metanol alkohol etylowy (jako samodzielne paliwo lub jako dodatek do benzyn) Stosunek paliwa do powietrza w mieszance powinien być utrzymany w odpowiednim dla danego silnika przedziale.

Zbyt mała ilość powietrza sprawia, że mieszanka staje się zbyt bogata - sprawność silnika maleje, spalanie jest niezupełne, wzrasta stężenie tlenku węgla w spalinach1. Zbyt duży stosunek powietrza do paliwa powoduje zubożenie mieszanki, co skutkuje rozciągnięciem spalania w czasie do suwu rozprężania1. Silnik może być zasilany w paliwo poprzez: gaźnik, wtrysk paliwa (bezpośredni lub pośredni; jedno- lub wielopunktowy) oraz mieszalnik gazu1. Paliwo przed dotarciem do komory spalania musi zostać rozpylone w powietrzu1. Silnik iskrowy może być zbudowany w układzie silnika dwusuwowego, jak i w układzie czterosuwowym, istnieje jeszcze tzw.

silnik Wankla z obrotowym tłokiem (rotorem), jest jednak bardzo rzadko stosowany.

Odmiana czterosuwowa w wielu krajach nazywana jest silnikiem Otto.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_o_zap%C5%82onie_iskrowym.

Widok do druku:

przepływomierz