Oprogramowanie takie jak niebawem staną się obowiązkiem dosłownie każdej placówki medycznej. Mamy możliwość już teraz wykupić odpowiadające nam licencje, ale dlaczego jest to potrzebne.
O tej kwestii w artykule.

O e-dokumentacji medycznej w Wikipedii

kartoteka pacjentów
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) ? zbiór danych, mogący stanowić element systemu informatycznego do obsługi szpitala (HIS ? Hospital Information System) przechowujący całość lub wybrane elementy dokumentacji medycznej indywidualnej (odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych) i zbiorczej (odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych). Do systemów klasy EDM zalicza się takie systemy informatyczne, w których dane gromadzone są w formie elektronicznej bazy danych.

W oparciu o te dane drukowana jest dokumentacja w formie papierowej.

Taka forma stosowana była zarówno przed ogłoszeniem rozporządzenia, o którym mowa poniżej, jak również obecnie ma to miejsce we wszystkich szpitalach posiadających systemy klasy HIS.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroniczna_Dokumentacja_Medyczna

Definicja bazy danych

kartoteka pacjentów
Baza danych ? zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami.
W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych.
Program taki (często pakiet programów) nazywany jest ?systemem zarządzania bazą danych? (ang.
database management system, DBMS). Programy do obsługi bazy danych operują głównie na danych tekstowych i liczbowych, lecz większość współczesnych systemów umożliwia przechowywanie danych cyfrowych różnego typu: dane o nieokreślonej strukturze, grafika, muzyka, obiekty itp.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Baza_danych

Informatyka w służbie zdrowia

Informatyzacja postępuje w bardzo szybkim tempie i w każdej dziedzinie życia komputery wykonują coraz więcej zadań.
Nawet placówki medyczne korzystają już z komputerów w różnych zakresie, aby przechowywać i przetwarzać dane, czy wiadomości. Cały ten proces nabiera coraz większego tempa i wkrótce pewnie nie zobaczymy już papierowych dokumentacji czy choćby recept. Ograniczenie użycia papierowych dokumentów i zastąpienie ich elektronicznymi odpowiednikami może przynieść bardzo pozytywne skutki np.
w formie poprawy zarządzania i sortowania danych.
Komputerowe kartoteki pacjentów będą zawsze dostępne z poziomu internetowej aplikacji, oraz z racji, że są zapisane na komputerze, będą zawsze czytelne..

Widok do druku:

kartoteka pacjentów