Oprogramowanie typu już niedługo będą niezbędne dla każdej placówki medycznej.

Można już teraz wykupić odpowiadające nam programy, ale dlaczego jest to konieczne. O tej kwestii w poście.

Baza danych

e-dokumentacja medyczna
Baza danych ? zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami.
W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych.

Program taki (często pakiet programów) nazywany jest ?systemem zarządzania bazą danych? (ang.

database management system, DBMS). Programy do obsługi bazy danych operują głównie na danych tekstowych i liczbowych, lecz większość współczesnych systemów umożliwia przechowywanie danych cyfrowych różnego typu: dane o nieokreślonej strukturze, grafika, muzyka, obiekty itp.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Baza_danych

System katalogowania pacjentów w szpitalu

e-dokumentacja medyczna Jak wyglądałby szpital bez dobrego systemu zarządzania kartotekami pacjentów? Można sobie tylko wyobrażać powstający w wyniku tego chaos.

Każdy pacjent chorujący na coś innego i otrzymujący złe leki, źle przeprowadzona diagnoza na podstawie błędnych danych innego pacjenta.

Tak chaos to dobre określenie dla takiego stanu rzeczy. Na szczęście wszystkie szpitale i przychodnie medyczne stosują niezawodne systemy katalogowania i przechowywania danych.
Co prawda większość z nich korzysta równolegle z systemu analogowego, czyli szafki na dokumenty, gdzie przechowywane są dane oraz systemów informatycznych, które stanowią dodatkowe miejsce w którym dane są przechowywane.
Jest to system, który działa już jakiś czas, ale niebawem zostanie zmieniony i szpitale będą musiały zacząć korzystać jedynie z systemu informatycznego.

Wikipedia o dokumentacji medycznej w Polsce

Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej (która może występować zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej) został opisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania1.

Przepisy te regulują również sposób wytwarzania, przechowywania i udostępniania tej dokumentacji.

Możliwość stosowania zamiennie dokumentacji papierowej, jak i elektronicznej dopuszcza w/w rozporządzenie, co dodatkowo potwierdzone jest w art.

56 ust.
1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.

o systemie informacji w ochronie zdrowia2: ?Do dnia 31 lipca 2014 r.

dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej?.
Po tym terminie dokumentacja medyczna wszystkich rodzajów oraz w całym zakresie będzie musiała być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej. Na polskim rynku istnieje kilkunastu producentów oprogramowania klasy EDM, które w obecnym stanie prawnym mogą przechowywać, wytwarzać i udostępniać dokumentację medyczną w zakresie nie realizującym w całości jej definicji prawnej.

Od 1 sierpnia 2017 (termin ten przesunięto z 1 sierpnia 201434) systemy klasy EDM będą musiały realizować te zadania w zakresie całkowicie zgodnym z wymaganiami w/w rozporządzenia.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroniczna_Dokumentacja_Medyczna.

Widok do druku:

e-dokumentacja medyczna