Oprogramowanie typu niebawem staną się obowiązkiem dosłownie każdej placówki medycznej.

Warto już teraz zakupić odpowiednie licencje, jednak z jakiego powodu jest to konieczne.

O tej kwestii w artykule.

E-dokumentacja w medycynie

e-dokumentacja medyczna
Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej (która może występować zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej) został opisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania1. Przepisy te regulują również sposób wytwarzania, przechowywania i udostępniania tej dokumentacji. Możliwość stosowania zamiennie dokumentacji papierowej, jak i elektronicznej dopuszcza w/w rozporządzenie, co dodatkowo potwierdzone jest w art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroniczna_Dokumentacja_Medyczna

Pełna dokumentacja w Internecie

Elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej każdego pacjenta to póki co marzenia ściętej głowy.

jednak taki system mógłby usprawnić działanie opieki medycznej w całym kraju.

Gdyby każdy lekarz w Polsce z dostępem do odpowiedniej bazy danych mógł zobaczyć pełną kartotekę swojego pacjenta online to nie byłoby już problemów z brakującymi wpisami w kartotece.

Zniknąłby też problem pacjentów leczących się w różnych placówkach lub świeżo po przeprowadzce.
Wszyscy skorzystaliby na pełnej integracji systemu elektronicznej kartoteki dostępnej dla każdego lekarza.
Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia zabezpieczeń tego systemu, aby nie można było w łatwy sposób go złamać.
To jednak znikomy problem przy rozmiarach powstałych w całym procesie baz danych, które z pewnością byłyby ogromne i trudne do zarządzania. Może kiedyś doczekamy się takiego rozwiązania, póki co pozostaje nam czekać.

Termin e-zdrowie w Wikipedii

e-dokumentacja medyczna e-zdrowie ? wykorzystanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych do wspomagania działań związanych z ochroną zdrowia. Są to narzędzia lub rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli, na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia.
.

Widok do druku:

e-dokumentacja medyczna