dom spokojnej starości

Rodzina nie zawsze jest w stanie się schorowaną babcią, dlatego dobrze jest pomyśleć o miejscach takich jak . Opieka oraz doświadczony personel w większości z nich jest dobra.

Pielęgniarka w Wikipedii

Pielęgniarka (w odniesieniu do mężczyzn stosuje się formę pielęgniarz) ? samodzielny, medyczny zawód z grupy specjalistów do spraw zdrowia.
Sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem (m.in. pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie zastrzyków, wlewów dożylnych), asystuje lekarzowi w czasie zabiegów, operacji, wykonuje samodzielne działania w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji medycznej, a także wykonuje zlecenia lekarskie.

W przypadku, gdy pielęgniarka uzna zlecenie za błędne zobowiązana jest odmówić jego wykonania.

Zajmuje się także szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pielęgniarka

Polska historia pielęgniarstwa

W Polsce pierwsze szpitale lokalizowane były przy zakonach.

W XI-XII wieku działało tu większość zakonów funkcjonujących w Europie. W 1609 r.

sprowadzono bonifratrów, a w 1651 r. królowa Maria Ludwika doprowadziła do przyjazdu do Krakowa sióstr ze Zgromadzenia Szarytek. Z czasem prowadziły one działalność pielęgniarską prawie we wszystkich szpitalach w mieście.

Należy również zaznaczyć, że nie podejmowały one opieki w nocy. W drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku polskie pielęgniarstwo przeżywało kryzys.

Pod wpływem krytyki zaczęto organizować pierwsze szkolenia dla dozorców. W 1895 r.
powstała pierwsza w Polsce szkoła pielęgniarstwa, Lwowska Szkoła Pielęgniarstwa, i funkcjonowała do rozpoczęcia I wojny światowej.
Utworzono ją we Lwowie przy Szpitalu Powszechnym.

Szkoła do 1937 nie miała pełnych praw, prowadziła głównie kursy tylko dla zakonnic dla potrzeb szpitali a jej status i znaczenie dla rozwoju pielęgniarstwa są do tej pory niejasne Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pielęgniarstwo

Gdy brakuje nam czasu na zajęcie się starszą osób

dom spokojnej starości Jeżeli mamy w rodzinie jakieś starsze osoby to z pewnością ktoś z krewnych się nimi opiekuje w taki czy w inny sposób.

jednak czasami nikt z krewnych nie może znaleźć wystarczająco dużo czasu, aby odpowiednio się seniorem zaopiekować.

Czasami tez stan zdrowia rodzinnej starszyzny jest na tyle kiepski, że potrzebna jest wykwalifikowana opieka, a nawet opieka całodobowa. W tym zabieganym świecie coraz więcej rodzin oddaje swojego seniora w ręce profesjonalnej opieki, która przebywa w domu starszego i zajmuje się nim w odpowiednio sposób.

Można też poszukać miejsca w domach opieki dla naszego dziadka czy babci, ale wszystko zależy od ich komfortu psychicznego, który jest równie ważny co ten fizyczny..

Widok do druku:

dom spokojnej starości