Aranżacje mieszkań tworzone są przez biura architektoniczna, np lub przez indywidualnych architektów.
Jakie są cechy porządnego projektu domu? Krótko o architektach i aranżacjach.

Architektura w Wikipedii

projekty wnętrz radom
Termin Architektura może oznaczać: ogólny termin na określenie budynków i innych budowli sztukę i naukę zajmującą się projektowaniem budynków i niektórych obiektów niebędących budynkami styl architektoniczny i metodę wznoszenia charakterystyczne dla danego obszaru i okresu interdyscyplinarną wiedzę na temat sztuki, nauki, technologii, jak również nauk społecznych działalność architekta, gdzie architektura oznacza świadczenie usług w zakresie projektowania i wznoszenia budowli aktywność twórczą architekta - od skali makro (urbanistyka, architektura krajobrazu) do mikro (detale architektoniczne) Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura

Dom energooszczędny

Projekty domów energooszczędnych zyskują coraz większą popularność, nic dziwnego, ponieważ normy budowlane są bardziej surowe la zużycia energii w nowych budynkach. Energooszczędność w budynku można osiągnąć na różne sposoby: stosując materiały termoizolacyjne, zapewniając odpowiednia konstrukcję domu i jego położenie na działce.

Ograniczając liczę okien na północnej stronie budynku, adaptując projekt pod odnawialne źródła energii i wiele więcej.

Najlepiej jest stosować kilak metod zmniejszania zużycia energii w nowym domu, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

Wikipedia o architekcie

projekty wnętrz radom
W Polsce tytuł architekta jest wydawany wyłącznie w połączeniu z tytułem inżynier lub tytułami magister inżynier.
Polskie uczelnie wyższe przyznają go osobom, które ukończyły odpowiedni kierunek studiów. Po uzyskaniu dyplomu I stopnia jest to tytuł inżynier architekt, po uzyskaniu dyplomu II stopnia magister inżynier architekt. Z prawnego punktu widzenia osoby te nie są jeszcze architektami. Prawnie takie osoby określa się jako posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury. Architekt, w rozumieniu prawa polskiego, to osoba wpisana na listę izby samorządu zawodowego architektów, którą jeśli chodzi o obywateli polskich na podstawie rozporządzenia odpowiedniego ministra w porozumieniu z ministrem odpowiedzialnym za edukację, mogą zostać przede wszystkim osoby posiadające tytuł zawodowy magister inżynier architekt, magister inżynier kierunku budownictwo, a także inżynier architekt, i które zdobyły uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznejŹródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Architekt.

Widok do druku:

projekty wnętrz radom