zwalczanie prusaków warszawa

Jak pozbyć się insektów z domu?

Koszty przeprowadzanej dezynsekcji

Bezpieczną dla otoczenia dezynsekcją jest taka, która została dostosowana do wrażliwości roślin na użyte w trakcie dezynsekcji środki chemiczne.
Firma przeprowadzająca dezynsekcję powinna także pamiętać o tym, żeby po terenie, na którym jest przeprowadzana nie biegały żadne psy, ani inne zwierzęta mogące zatruć się rozsypywanymi gdzieniegdzie trutkami.
Będzie starała się także zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców domu, w którym przeprowadzana jest dezynsekcja, dlatego przed ich powrotem do domu dokładnie przewietrzą wszystkie pomieszczenia i zmyją wszystkie podłogi.
Użyją także środków zapachowych pochłaniających drażniące zapachy. Koszty przeprowadzonej dezynsekcji będą uzależnione od rodzaju użytych środków.

Karaluchy - z Wikipedii

zwalczanie prusaków warszawa
Karaluch, karaczan wschodni (Blatta orientalis, przestarzałe z tur.

? karakon) ? owad synantropijny (żyjący w siedliskach człowieka).

Żyje w kuchniach, magazynach, wyjadając produkty żywnościowe. Długość do 3 cm.

Ubarwienie czerwone do czarno-brązowego.

Dobrze rozwinięta druga para skrzydeł.

Skrócone pokrywy samców nie zakrywają odwłoka, u samic jedynie zalążki skrzydeł.

Długie czułki. Samica składa 14-16 jaj w kokonie, ich rozwój w temp.

pokojowej trwa ok.

279 dni.

Wszystkożerne ? są jednymi z niewielu zwierząt zdolnymi do strawienia keratyny ? białka włosa (tak samo jak mole włosienniczki posiadają keratynazę ? dzięki której możliwe jest trawienie keratyny).

Najchętniej gromadzą się w szparach i szczelinach oraz w miejscach wilgotnych.
Mogą przenosić choroby. Wykazują cechy stadne. Rozpoznają się wzajemnie dzięki specyficznemu wydzielanemu zapachowi.
Podążają chaotycznie w miejsca, gdzie są już inne osobniki.

Niektóre gatunki prowadzą nocny tryb życia.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Karaluch

Za Wikipedią, dezynsekcja:

Dezynsekcja ? tępienie szkodliwych owadów (zwłaszcza pasożytniczych jak: muchy, komary, pchły, wszy, pluskwy i karaluchy), ich jaj i larw, ze względów sanitarnych i gospodarczych.
W szerszym znaczeniu niszczenie stawonogów w ogóle. Dezynsekcję można wykonać przez zastosowanie środków fizycznych (para, ogień, gorące powietrze, promieniowanie ultrafioletowe), mechanicznych (wyłapywanie, trzepanie, oczyszczanie), chemicznych (środki owadobójcze) i biologicznych (zwalczanie za pomocą innych organizmów żywych).
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dezynsekcja.