geodeta jawor

Kto w ogóle korzysta z usług geodetów? Na pewno inwestorzy, którzy firm poszukują na rynku lokalnym: .
O geodezji.

O pracach geodezyjnych w internetowej encyklopedii

Prace geodezyjne ? zespół czynności wykonywanych przez geodetę w ramach wykonywanego zawodu. Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne1 do zakresu prac geodezyjnych należą: projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, pomiary osnów geodezyjnych oraz pomiary podstawowych osnów grawimetrycznych i magnetycznych pomiary szczegółowe sytuacyjne i wysokościowe, pomiary realizacyjne i obsługa inwestycji, pomiary związane z ewidencją gruntów, inne prace geodezyjne. dokonywanie obliczeń geodezyjnych, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, zakładanie i aktualizacja baz danych informacji przestrzennych, sporządzanie zdjęć, pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz Krajowego Systemu Informacji o Terenie.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_geodezyjna

Geodeta przy początkach inwestycji

geodeta jawor Geodeta,a raczej jego usługi są potrzebne wszędzie tam, gdzie powstaje jakaś nieruchomość.

Już przy planowaniu budowy geodeta musi przyjść na wskazany teren i dokonać odpowiednich obliczeń oraz sporządzić mapy do dokumentacji, aby inwestor mógł wystąpić o pozwolenie na budowę.

Po otrzymaniu zezwolenia geodeta musi wykonać mapę do celów projektowych i przekazać ją wykonawcy, który zgłasza ją w odpowiednim urzędzie.
W trakcje pomiarów geodeta uwzględnia sąsiednie działki, wyznacza miejsce, gdzie budynek może stanąć i wszystko nanosi na mapę.

W kolejnych etapach inwestycji geodeta również ma całkiem sporo pracy.

Nie tylko mapki

Geodezja to nie tylko mapki i prezentacje graficzne pomiarów terenowych- jak mogłoby się wydawać.
Geodeci wykonują również sporo tzw.
papierkowej roboty.

Głównie chodzi tutaj o dokumenty dotyczące rozgraniczania działek, czy inwentaryzacje różnego typu. Zadania geodety nie ograniczają się więc jedynie do interpretacji i nanoszenia poprawek na mapki.

Co wyjaśnia powód dla którego geodeci są dobrze obeznani w prawie dot. działek i inwentarza.

Bez tej wiedzy nie mogliby sprawować swojej funkcji w należyty sposób..

Dodane: 22-08-2016 11:56

Tagi: usługi geodezja geodeta budownictwo jawor

Widok do druku:

geodeta jawor