Pożyczka w lombardzie?

Dodane: 11-09-2014 08:28
Pożyczka w lombardzie? Pożyczki pod zastaw są dobrą formą szybkiego pożyczania. lombard szczecin prezentujemy informacje związaną z tematem pożyczek.

co to jest kredyt hipoteczny?

Ze względu na cel:

Kredyt hipoteczny ? środki przekazywane są na zakup...domu, mieszkania własnościowego, spółdzielczego lub innej nieruchomości. Uruchamiany w całości, bank przelewa kwotę kredytu na rachunek sprzedającego (np. dewelopera) na podstawie umowy kupna-sprzedaży.
Kredyt budowlano-hipoteczny ? środki przeznaczone są na budowę domu przez osobę fizyczną, spółdzielnię lub dewelopera. Uruchamiany w całości lub transzach. Przy uruchomieniu w transzach odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty, a nie od całości przyznanej sumy. Do momentu uzyskania pozwolenia na zamieszkanie lub odbioru na podstawie protokołu ze spółdzielni spłacane są tylko odsetki bez kapitału. Do wniosku o kredyt załącza się kosztorys celem późniejszego rozliczenia wydatków na podstawie faktur.
Pożyczka hipoteczna ? środki są przekazywane na dowolny cel (niekoniecznie związany z budową lub zakupem nieruchomości).

Ze względu na walutę:

Kredyty w walucie krajowej,
Kredyty walutowe:
Typowy kredyt walutowy ? kredyt udzielany jest w walucie krajowej, ale w dniu podpisania umowy jego wartość jest przeliczana na walutę obcą (np. EUR, USD, JPY, CHF) według bieżącego kursu. Harmonogram rat podany jest w walucie obcej. Spłata dokonywana jest w walucie krajowej po przeliczeniu według kursu waluty przypadającym na dzień spłaty. Najkorzystniejszy jest kredyt spłacany na podstawie fixingu (kursu średniego) ze względu na brak różnicy w wartości tj spreadu. Jednak większość kredytów jest przyznawana systemem: udzielenie ? suma podzielona przez kurs kupna danego banku, spłata ? rata pomnożona przez kurs sprzedaży. Ten system powoduje, iż w momencie udzielenia kredytu mamy wyższą kwotę do spłaty wynikającą z różnicy kursów.
Kredyt walutowy denominowany ? w umowie mamy konkretną kwotę w walucie krajowej PLN. Kwota dzielona jest na transze i przeliczana na walutę obcą.

Opcje wyliczenia wartości w walucie krajowej:

umowę zawiera się na określoną kwotę waluty krajowej
umowę zawiera się na określoną kwotę waluty obcej ? to rozwiązanie w przypadku ceny zakupu nieruchomości ustalonej w PLN (nieruchomość kupiona w PLN, kredyt spłacany w walucie)

może prowadzić do niedoboru środków do ceny zapłaty w przypadku niższego kursu w chwili przeliczenia niż zakładany

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_hipoteczny


Kredyt

Ten sam problem dotyczy pożyczek, szczególnie długoterminowych, czyli hipotecznych. Duża ilość kredytów we franku pokazuje, jak skuteczni są doradcy. Wielu ludzi zaufało, nie zabezpieczając się w żaden sposób przed wzrostem kapitału do spłaty. Najwięcej muszą zapłacić ci, którzy zdecydowali się na kredyt, gdy frank miał najniższy kurs. Jednak, wielu z nich zwyczajnie nie zdawało sobie sprawy z ryzyka, ponieważ zaufali specjalistom.

Dlatego nie ufaj doradcom - podejmij mądre decyzje, poświęć czas, by dowiedzieć się więcej o produktach finansowych, czytaj blogi poświęcone tym tematem i wątki na forach internetowych. Pamiętaj - sam musisz zadbać o swoje pieniądze!


Jak pożyczać w banku?

Jak zaciągnąć pożyczkę i na tym nie stracić? Jeszcze dwa, trzy lata temu można było dostać odpowiedź - udaj się do doradcy. Jednak, wielu ludzi ufając doradcom finansowym, podjęło błędne decyzje.

Jeśli mamy do ulokowania oszczędności, ale kompletnie nic nie wiemy o bankowości i lokatach, to udajemy się do doradcy finansowego po pomoc. I mamy zaufanie, że jego wiedza i doświadczenie zagwarantuje, że wybierzemy najlepszą opcję. Jednak, okazało się, że doradcy nie działają na korzyść klientów. Doradzają produkty, z których nalicza im się najwyższa prowizja, nie zawsze informując o tym, czym ryzykuje klient. Dlatego wielu ludzi straciło swoje oszczędności.


Co to jest kredyt?

Kredyt bankowy ? umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, celowość i odpłatność.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_bankowy