Siłownik hydrauliczny

pompy hydrauliczne
Siłownik hydrauliczny, (znany także pod nazwą cylinder hydrauliczny), silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym. Organem roboczym siłownika mogą być: tłok (1), nurnik (2) lub membrana (3) - umieszczone w cylindrycznym korpusie (4).
Do przestrzeni roboczej (5) wtłaczana jest ciecz, która przesuwa tłok lub nurnik, lub odkształca membranę.

Powoduje to ruch posuwisty tłoczyska (6).

Siłowniki hydrauliczne dzielą się na: jednostronnego działania - suw roboczy odbywa się tylko w jednym kierunku dwustronnego działania - suwy robocze odbywają się w obu przeciwstawnych kierunkach Siłowniki hydrauliczne jednostronnego działania wymagają wymuszenia powrotu tłoka do pozycji wyjściowej oraz usunięcia z komory roboczej cieczy.
Może to być zrealizowane za pomocą sprężyny ściskanej w czasie suwu roboczego, która gdy siłownik pozostaje w spoczynku, zapewnia powrót tłoka.
Niekiedy ciężar tłoczyska, urządzenia roboczego lub zewnętrznego obciążenia wystarcza do wykonania tej pracy. Zasięg suwu roboczego siłownika hydraulicznego jest limitowany długością tłoczyska. Ze względu na niebezpieczeństwo wyboczenia długość ta jest ograniczona.
W celu zwiększenia zasięgu suwu roboczego stosuje się siłowniki teleskopowe. W niektórych zastosowaniach konieczne jest łagodne zakończenie suwu roboczego.
W takich przypadkach w siłowniku instaluje się hamulec końca suwu, którym jest zazwyczaj zawór dławiący, uruchamiany przy końcu suwu siłownika.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82ownik_hydrauliczny

Jak działa Silnik hydrauliczny?

pompy hydrauliczne
Silnik hydrauliczny ? silnik zamieniający energię potencjalną lub / i kinetyczną cieczy w energię mechaniczną.
Zasada jego działania jest odwrotnością pracy pompy hydraulicznej ? zamienia on wysokie ciśnienie na siłę mechaniczną w ruchu obrotowym.

Elementy robocze są takie same jak w pompie hydraulicznej, dlatego też stosowane są silniki hydrauliczne zębate i wielotłoczkowe.

Konstrukcja silnika pozwala na wykorzystanie go jako urządzenia zasilającego.
Wytwarza on wtedy ciśnienie niezależnie od kierunków obrotów wałka napędowego. Silniki hydrauliczne dzielą się na: silniki hydrostatyczne, w których na energię mechaniczną zamieniana jest energia potencjalna (ciśnienia) cieczy, silniki hydrokinetyczne, w których na energię mechaniczną zamieniana jest energia kinetyczna (przepływu) cieczy. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_hydrauliczny

Co to są siłowniki?

Siłownik to rodzaj silnika, w którym energia strugi czynnika roboczego jest zamieniana na energię mechaniczną ruchu postępowego, kątowego bądź krzywoliniowego nazywanego skokiem 1.
Ruch kątowy w siłownikach jest rozumiany jako powtarzalny obrót, nieprzekraczający najczęściej 360°. Podział siłowników Siłownik pneumatyczny (przekrój) Siłownik dwustronnego działania Siłowniki klasyfikuje się głównie ze względu na budowę i rodzaj medium.
Dzieli się je ze względu na: Medium robocze na elektryczne pneumatyczne hydrauliczne Konstrukcję ? rodzaj ruchu liniowe 1 jednostronnego działania dwustronnego działania kątowe krzywoliniowe Konstrukcję ? postać tłoka tłokowe 1 jednotłokowe dwutłokowe beztłokowe 1 membranowe mieszkowe workowe i dętkowe Konstrukcję ? postać tłoczyska z jednostronnym tłoczyskiem1 z dwustronnym tłoczyskiem1 beztłoczyskowe Konstrukcję ? specyficzną budowę teleskopowe udarowe muskuły pneumatyczne inne Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82ownik.

Widok do druku:

pompy hydrauliczne