geodezja złotoryja

Czy łatwo jest znaleźć wprawnego geodetę? To zawód, który ciężko zdobyć, a więc podsumowując każdy geodeta powinien być dobrze wyuczony.

Jednak warto poszukać .

Pomiary i punkty pomiarowe

Każdy kiedyś widział, czy to w mieście, czy w okolicy własnego mieszkania, betonowe, kwadratowe pale wkopane w ziemię i oznaczone kolorem....Te 'klocki' to punkty pomiarowe i to od nich geodeci zaczynają wszelkie pomiary, odnosząc się do tych właśnie punktów. Mają one swoje numery i stanowią punk odniesienia do wyznaczania odległości od tych punktów. Bez nich praca geodety byłaby wręcz niemożliwa- dlatego stosuje się duże kary pieniężne za uszkodzenie czy wykopanie tych punktów odniesień. W przypadku uszkodzenia takiego punktu można go wyznaczyć za pomocą innego punktu oraz innych danych.

Co cechuje geodetę?

Matematyczni i analityczny umysł, dokładność i sumienność to z pewnością cechy dobrego geodety, którym nie każdy może zostać. To praca, która tylko z pozoru jest prosta, jednak to naprawdę ciężki zawód, o czym można się przekonać choćby czytając podręcznik do tego przedmiotu. Słowa takie jak osnowa, tachimetria czy triangulacja to tylko niektóre terminy, które spotkamy w takiej literaturze.

Jednak to nie terminologia, a jej zastosowanie stanowi największy problem.

Masa wzorów, standardów oraz wyliczeń sprawia, że to nauka dla naprawdę lubiących wyzwania.
Co nie oznacza, że się nie opłaca.

SGiK Polska- służba geodezyjna

geodezja złotoryja
Służba Geodezyjna i Kartograficzna w Polsce ? zdefiniowana jest w Prawie geodezyjnym i kartograficznym. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Nadzór nad Głównym Geodetą Kraju sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej, który jest organem naczelnym w sprawach geodezji i kartografii.
Służba Geodezyjna i Kartograficzna składa się z dwóch pionów: organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz organów administracji geodezyjnej1. Funkcje nadzoru geodezyjnego i kartograficznego pełnią organy administracji rządowej, natomiast funkcje administracji geodezyjnej i kartograficznej ? organy samorządu terytorialnego. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Służba_Geodezyjna_i_Kartograficzna

Nawet pod ziemią

Geodeci działają nie tylko na powierzchni, są potrzebni również pod nią.
Gównie dla potrzeb górnictwa i transportu.
Zajmują się oni wtedy pomiarami głębokościowymi, wysokościowymi, inwentaryzacją urządzeń szybowych oraz innych związanych z bezpieczeństwem.
Prowadzą też pomiary deformacji terenu górniczego oraz aktualizacją dokumentacji mierniczo-geologicznej.
Geodeci pracują też przy budowie metra, a ich praca opiera się na tym samym co przy geodezji górniczej poza oczywistymi elementami związanymi tylko z przemysłem kopalnianym..
Dodane: 26-09-2015 14:16

Tagi: usługi geodezja geodeta budownictwo złotoryja

Widok do druku:

geodezja złotoryja