magazynowanie wody deszczowej

Poradnik na temat:

Woda występująca w przyrodzie

magazynowanie wody deszczowej
Woda jest jedną z najpospolitszych substancji we Wszechświecie. Cząsteczka wody jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną molekułą w ośrodku międzygwiazdowym, po cząsteczkowym wodorze i tlenku węgla9.
Jest również szeroko rozpowszechniona w Układzie Słonecznym: stanowi istotny element budowy Ceres i księżyców lodowych krążących wokół planet-olbrzymów, jako domieszka występuje w ich atmosferach, a przypuszcza się, że duże jej ilości znajdują się we wnętrzach tych planet.
Jako lód występuje także na części planetoid, a zapewne również na obiektach transneptunowych10. Woda jest bardzo rozpowszechniona także na powierzchni Ziemi. Występuje głównie w oceanach, które pokrywają 70,8% powierzchni globu, ale także w rzekach, jeziorach i w postaci stałej w lodowcach. Część wody znajduje się w atmosferze (chmury, para wodna).

Niektóre związki chemiczne zawierają cząsteczki wody w swojej budowie (hydraty ? określa się ją wówczas mianem wody krystalizacyjnej).

Zawartość wody włączonej w strukturę minerałów w płaszczu Ziemi może przekraczać łączną zawartość wody w oceanach i innych zbiornikach powierzchniowych, nawet dziesięciokrotnie11. Woda występująca w przyrodzie jest roztworem soli i gazów.

Najwięcej soli mineralnych zawiera woda morska i wody mineralne; najmniej woda z opadów atmosferycznych.

Wodę o małej zawartości składników mineralnych nazywamy wodą miękką, natomiast zawierającą znaczne ilości soli wapnia i magnezu ? wodą twardą.

Oprócz tego wody naturalne zawierają rozpuszczone substancje pochodzenia organicznego, np.
mocznik, kwasy humusowe itp.Źródło:

Małe zbiorniki na wodę deszczową

W gorących krajach ludzie wciąż borykają się z brakiem wody tak dotkliwym, że grozi im śmierć z wycieńczenia, nie mówiąc o tym, że nie są w stanie ugotować dla siebie zupy na obiad.
Dlatego doceniają oni dobrodziejstwa związane z wykorzystywaniem wody deszczowej w codziennym funkcjonowaniu.
Służy im ona do prania i kąpieli, a także do picia i przyrządzania potraw.
W trakcie opadów deszczu każdy wystawia na swoim terenie małe zbiorniki na wodę deszczową, które napełniają się tak długo, jak pada deszcz.
Starają się także kupować lub wyrabiać odpowiednie zbiorniki na wodę deszczową, czyli takie, które nie będą przemakały i będą nieco większe, żeby nie trzeba było wymieniać ich co kilka minut.

Po napełnieniu zbiorników zaczynają już myśleć o tym, w jaki sposób mogą oszczędzać wodę.

Łączenie się cząsteczek wody

Właściwości fizyczne wody Diagram fazowy wody Czterotonowa bryła lodu na plaży w Islandii ? woda w stanie stałym Moneta utrzymująca się na powierzchni wody dzięki napięciu powierzchniowemu Rozkład ładunku dookoła cząsteczki wody: kolor czerwony ? cząstkowy ładunek ujemny, kolor niebieski ? cząstkowy ładunek dodatni Łączenie się cząsteczek wody. Ciągłe ? wiązania atomowe, przerywane ? wiązania wodorowe. temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm: 0 °C = 273,152519 K temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm: 99,97 °C = 373,12 K punkt potrójny: 0,01 °C = 273,16 K, 611,657 Pa gęstość w temperaturze 3,98 °C: 1 kg/l (gęstość maksymalna)a temperatura krytyczna: 647,096 K14 (ok. 374 °C) ciśnienie krytyczne: 22,064 MPa14 ciepło właściwe: 4187 J/(kg?K) = 1 kcal/(kg?K) ciepło parowania: 2257 kJ/kg ciepło topnienia: 333,7 kJ/kg masa cząsteczkowa: 18,01524 Da względna przenikalność elektryczna w stałym polu elektrycznym: 87,9 (0 °C), 78,4 (25 °C), 55,6 (100 °C) napięcie powierzchniowe: 72,4?10-3 N/m (18 °C)15. barwa: lekko jasnoniebieska (w małych objętościach wydaje się bezbarwna)1617 zapach: bezwonna konduktywność, ?, lub rezystywność, ?: dla dobrej jakości wody destylowanej lub demineralizowanej ? > 18 M?m odczyn: 7,0 Dla wody zawierającej inne substancje określa się szereg dodatkowych właściwości, np. barwa wody mętność/ilość zawiesin w wodzie (woda chemicznie czysta: klarowna) twardość (woda chemicznie czysta: 0) twardość ogólna twardość węglanowa (przemijająca) twardość niewęglanowa (trwała) utlenialność (woda chemicznie czysta: 0) Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
.