odzysk deszczówki

Poradnik na temat:

Barwa wody

Kolor wody Lekko niebieski kolor wody wynika z pochłaniania przez nią promieniowania elektromagnetycznego z zakresu światła widzialnego odpowiadającego barwie czerwonej (światło czerwone jest absorbowane przez wodę ok.
100× silniej niż niebieskie18).
Maksimum silnej absorpcji przypada na 760 nm i ramię tego pasma wchodzi częściowo w zakres widzialny (.

Widok do druku:

odzysk deszczówki