Zainteresowany tematem przydomowej oczyszczalni? Więcej dowiesz się tu:

Jak dzielimy ścieki?

przydomowa oczyszczalnia ścieków białystok
Ze względu na pochodzenie i skład chemiczny ścieki dzieli się na: ścieki bytowo-gospodarcze ? powstają z wód wykorzystywanych w gospodarstwach domowych ? do utrzymywania higieny osobistej, spłukiwania urządzeń sanitarnych, przygotowywania posiłków itp.
Są bardzo mętne, mają szarożółte zabarwienie, charakterystyczny zapach i odczyn lekko zasadowy.
Zawierają 40% zanieczyszczeń nieorganicznych i 60% organicznych w postaci rozpuszczalnej i zawiesin.
BZT5 tych ścieków wynosi od 200 do 600 mg tlenu/litr, z czego ? występuje w postaci zawiesin organicznych.

Ścieki te możemy rozdzielić na szarą wodę tzn.

odciek ze wszystkich urządzeń domowych poza toaletą o małym zanieczyszczeniu bakteriologicznym oraz czarną wodę tj.

odpływ z toalet skażony ze znaczną ilością patogenów. ścieki przemysłowe ? zawierają najczęściej rozmaite związki chemiczne, będące ubocznym produktem procesów technologicznych stosowanych w zakładach przemysłowych.

Problem ścieków występuje szczególnie w koksowniach, zakładach petrochemicznych, garbarniach, celulozowniach, mleczarniach i cukrowniach.

Ich nieoczyszczone ścieki stanowią duże zagrożenie dla odbiorników naturalnych.

Na ogół nie stanowią zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego, gdyż nie zawierają bakterii chorobotwórczych.
Wyjątkiem są ścieki z zakładów przemysłu spożywczego, garbarni i zakładów utylizacji odpadów.
Mogą one zawierać chorobotwórcze drobnoustroje w różnych postaciach (wegetatywnej i zarodnikowej) i jako takie powinny być poddawane procesom dezynfekcji. ścieki rolnicze ? powstają z wód spływających z pól i gospodarstw wiejskich ? zawierają zwykle nawozy sztuczne, pestycydy oraz zanieczyszczenia drobnoustrojami. Szczególnie niebezpieczna jest gnojowica, która może zawierać tysiące razy więcej zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych niż ścieki bytowo-gospodarcze. wody opadowe ? są ściekami powstającymi z opadów atmosferycznych, zmywających tereny zabudowane. Zawierają duże ilości zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, wiele w postaci zawiesin; podobnie jak część ścieków socjalno bytowych mogą być traktowane jako szara woda i odzyskiwane na ww.
potrzeby. wody podgrzane ? powstają w procesach technologicznych chłodzonych za pomocą wody. ścieki komunalne ? są to ścieki niezależnie od źródła pochodzenia (bytowe, przemysłowe, opadowe, roztopowe lub mieszanina tych ścieków) znajdujące się w kanalizacji komunalnej (samorządowej).
Definicja ścieków komunalnych ma na celu rozgraniczenie odpowiedzialności właściciela kanalizacji (samorządu) za ich utylizacje i skutki awarii. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Acieki

Remont systemu kanalizacyjnego

przydomowa oczyszczalnia ścieków białystok Wiele z tych domów, które zostały wybudowane kilkanaście lat temu wymaga dokonania przeglądu i remontu systemu kanalizacyjnego.
Często wymiany wymagają stare podejścia kanalizacyjne zwłaszcza, jeżeli chcemy do nich podłączyć jakieś nowoczesne kabiny prysznicowe czy wanny. Z czasem także nieprzyjemny zapach z kanalizacji zaczyna powoli pojawiać się w łazience co powoduje, że zaczynamy poważnie myśleć o przeprowadzeniu czyszczenia studzienki kanalizacyjnej. Przeprowadzenie jej oczyszczania połączonego z wymianą starych połączeń na pewno podniesie komfort życia domowników i sprawi, że znowu będą chętnie przebywali w łazience.
Przy okazji może się okazać, że stara oczyszczalnia ścieków będzie mogła zostać odnowiona, a nie pójdzie jeszcze do rozbiórki, jak wcześniej się wydawało.

Jak zdefiniować ścieki?

Ścieki ? to zużyte ciecze, roztwory, koloidy lub zawiesiny, a także odpadowe ciała stałe odprowadzane za pomocą rurociągów do odbiorników naturalnych jakimi mogą być zbiorniki lub cieki wodne, doły gnilne itp.
W postaci ścieków odprowadza się odpadowe substancje przemysłowe oraz odpady żywnościowe i fekalia z miejskich i osiedlowych gospodarstw domowych.

Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, przed odprowadzeniem do odbiornika powinno się poddawać je oczyszczeniu w oczyszczalniach. Pienienie się ścieków jest spowodowane występowaniem w nich substancji powierzchniowo czynnych, powodujących zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody.

Należą do nich detergenty, mydła i saponiny.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Acieki.