norwegia imprezy

Po norwesku

Około 4,2 miliona osób posługuje się językiem norweskim, z czego 3,5 miliona odmianą bokm?l, zaś 700 tysięcy, formą nynorsk.  Kiedy po raz pierwszy słyszy się ten język, można mieć wrażenie że jest to trudny język zarówno do nauczenia jak i do wymowy.

Jednak, nic bardziej mylnego.

Język norweski jest jednym z łatwiejszych do nauki, jeśli chodzi o gramatykę i zasady pisowni oraz jest średnio trudny jeśli chodzi o wymowę. 

duże miasta Norwegii

norwegia imprezy
Norwegia jest najsłabiej, po Islandii, zaludnionym krajem europejskim.
Średnia gęstość zaludnienia wynosi 14,7 mieszkańca na 1 km?. Ludność jest skupiona głównie w południowej części kraju, w regionie Oslofjord oraz na wybrzeżach. W miastach mieszka 3,3 mln osób (73% ludności, dane z roku 2001).
Największą aglomeracją jest Oslo.

Średnia gęstość zaludnienia aglomeracji wynosi 3787 osób na km?.

Inne duże miasta Norwegii to Bergen, Stavanger, Trondheim, Troms?, Drammen, Fredrikstad, Molde, Lillestr?m, Kristiansand, Narwik. Granice Norwegia graniczy z: Finlandią na odcinku 727 km Szwecją na odcinku 1619 km Rosją na odcinku 196 km Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Norwegia

Konstytucja Norwegii

Norwegia jest monarchią konstytucyjną.
Według konstytucji, król ma bardzo szeroką władzę, m.in.

wybiera Radę Państwa, w skład której wchodzi premier i co najmniej siedmiu członków, egzekwuje podatki, mianuje wszystkich urzędników cywilnych, kościelnych i wojskowych, jest naczelnym dowódcą sił lądowych i morskich, ma też prawo łaski. W rzeczywistości władza wykonawcza spoczywa jednak w rękach rządu, na czele którego stoi premier.

Władza ustawodawcza jest w rękach Stortingu (jednoizbowy parlament), w którym zasiada łącznie 169 deputowanych.

Wybierany jest na kadencję czteroletnią.

Projekty ustaw wnoszone są przez jego członków lub rząd za pośrednictwem członka Rady Państwa.

Konstytucja Norwegii obowiązuje od 17 maja 1814 roku, z późniejszymi zmianami.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Norwegia.

Widok do druku:

norwegia imprezy