Nie prowadź samodzielnie księgowości we własnej firmie, polecamy

Definicja PIT

księgowość ochota
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT od ang.

Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych) ? podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. "PIT" to również nazwa druków urzędowych udostępnianych w Polsce przez Ministerstwo Finansów, na których podatnicy składają deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od dochodów osobistych. Obecnie na świecie wykształciły się dwa podstawowe typy podatków dochodowych: podatek cedularny znany też jako podatek analityczny i podatek globalny, określany jako syntetyczny czy unitarny. Podatek cedularny powstał w Anglii w 1842 r.

W konstrukcji tego podatku wszystkie dochody zostały podzielone na 5 tzw.

ceduł ? grup (z użytkowania własności, z kapitału, z wolnej działalności zarobkowej, pozostałych dochodów z kapitałów, z płac i pensji urzędniczych), które były obciążone różnymi stawkami proporcjonalnymi w poszczególnych cedułach.
Później Lloyd George w latach 1909?1910 wprowadził tzw.
super-tax (dochodu globalnego) ? który obejmował sumy nadwyżek dochodów osiągniętych z poszczególnych ceduł, podlegających ponownemu opodatkowaniu, ale już według skali progresywnej.

Taki wzór mieszany systemu podatkowego ukształtował się też w takich krajach jak: Francja, Belgia i Włochy.

W Polsce taki charakter miał w latach 1950?1971 podatek dochodowy płacony przez osoby fizyczne i prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej. W 1891 r.
opracowano w Prusach tzw.
globalny podatek dochodowy.
Podatek ten obejmował cały dochód jednostki, bez względu na źródło jego pozyskania.

W podatku globalnym nie ma podziału podstawy opodatkowania na dochody z poszczególnych źródeł, a jest nią suma dochodów.

Podstawą opodatkowania był w tym systemie tzw. czysty dochód, w niektórych jednak przypadkach (np.

w przypadku opodatkowania pracy najemnej i działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek), sposób ustalania dochodów z poszczególnych źródeł przychodów mógł być zróżnicowany.

Austria, wprowadziła podatek dochodowy globalny na własnych terenach w latach 1896?1898.
Globalny charakter miał też przedwojenny polski państwowy podatek dochodowy oraz ma go obecnie obowiązujący podatek dochodowy od osób fizycznych.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_dochodowy_od_os%C3%B3b_fizycznych

Jak znaleźć dobrą księgową?

księgowość ochota Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą, wiesz jak ważne jest znalezienie odpowiedniej księgowej.
Prowadzenie rachunkowości jest zajęciem bardzo odpowiedzialnym, a osoba je wykonująca musi być rzetelna i terminowa.
Jak więc znaleźć dobrą księgową? Przede wszystkim warto zasięgnąć opinii innych osób prowadzących firmę. Jeśli nie mamy ich w swoim najbliższym otoczeniu, możemy skorzystać z nieskończonego źródła wiedzy, jakim jest Internet. Z pewnością znajdziemy tam opinię innych przedsiębiorców na temat biur rachunkowych w naszym mieście, które będą pomocne w dokonaniu właściwego wyboru.

Czy warto oszczędzać na księgowej?

Jeśli od niedawna prowadzisz własną działalność gospodarczą, z pewnością musisz mierzyć się z wieloma wyzwaniami.
Pozyskiwanie klientów i ich obsługa leżą w kręgu Twoich głównych zainteresowań, ale poszukujesz także możliwości zmniejszenia kosztów prowadzenia firmy.
Jednym z pomysłów może być samodzielne rozliczanie rachunkowości.
Musisz zdać sobie jednak sprawę, iż jest to zajęcie trudne i odpowiedzialne.
Zatrudniając firmę to ona ponosi konsekwencję wszystkich wykonywanych operacji księgowych, a także przyjmuje kontrole z urzędów.

Korzystając z jej usług nie musisz także być na bieżąco z nieustannie zmieniającymi się przepisami prawa, co jest niewątpliwym atutem..

Widok do druku:

księgowość ochota