sondy lambda sklep

Jak funkcjonuje i z czego się składa sonda lambda?

Działanie sondy lambda opiera się na prawie sformułowanym przez Walthera Nernsta (równanie Nernsta).
Sonda lambda, czyli ogniwo galwaniczne zbudowane z materiału ceramicznego ? dwutlenku cyrkonu, na którym napylone są po obu jego stronach cienkie warstwy platyny, zostało opracowane pod koniec lat 60.
XX wieku w Robert Bosch GmbH przez dr. Güntera Baumana.
Sondę umieszcza się w układzie wydechowym, tak, że jedna strona urządzenia styka się z gorącymi gazami spalinowymi, osiągającymi w tym miejscu około 300 °C, a druga strona styka się z powietrzem z otoczenia. Spiek ceramiczny dwutlenku cyrkonu w temperaturze powyżej 300 °C staje się swoistym elektrolitem zdolnym do przewodnictwa jonowego.
W celu utrzymania odpowiedniej temperatury, niektóre sondy mają grzałkę.

Warstwy platyny na jego powierzchni pełnią rolę elektrod, przy czym ich potencjał elektryczny jest funkcją stężenia tlenu w gazach, z którymi się stykają.

Przy dużej różnicy stężenia tlenu po obu stronach ogniwa generuje ono siłę elektromotoryczną dochodzącą do 1 V. Napięcie generowane przez ogniwo jest przekazywane do modułu sterującego składem mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku.
Moduł ten dostosowuje na bieżąco skład mieszanki, tak aby w określonych warunkach obciążenia silnika, rodzaju paliwa i warunków atmosferycznych zapewnić jak najdoskonalszą pracę silnika i minimalizować emisję tlenku węgla.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sonda_lambda

Co wyrzuca z siebie Twoje auto?

sondy lambda sklep
Spaliny, gazy spalinowe ? mieszanina gazów powstających w procesie spalania paliwa (stałego, ciekłego lub gazowego), np.
węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej, benzyny, gazu ziemnego, biopaliw. W skład spalin wchodzą, w ilościach zależnych od rodzaju paliwa i warunków spalania: produkty reakcji chemicznej utleniania paliwa w spalaniu zupełnym, produkty reakcji chemicznej utleniania paliwa w spalaniu niezupełnym, produkty reakcji chemicznej syntezy pomiędzy substancjami chemicznymi znajdującymi się w obszarze działania reakcji utleniania, zachodzące pomiędzy składnikami aktywnymi paliwa, składnikami nieaktywnymi (balastowymi) paliwa, towarzyszącymi gazami obojętnymi oraz częściowymi produktami reakcji chemicznych pojawiającymi się w trakcie reakcji utleniania i reakcji innych syntez, niewykorzystana część substancji aktywnych paliwa w postaci gazowej lub pary, substancje nieaktywne paliwa w postaci gazowej lub pary, gazy obojętne, np.
niepalne składniki powietrza i tlen.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Spaliny

Jak działa potencjometr

Współczesny potencjometr cyfrowy jest w rzeczywistości zespołem wielu (np.
100) rezystorów i przełączników CMOS.

Logiczne układy sterujące włączają odpowiednie klucze odpowiednio do zawartości licznika.

W praktyce w strukturze znajduje się od 16 do 256 przełączników, a rezystorów zawsze o jeden mniej.

Jeśli wszystkie rezystory składowe są jednakowe, uzyskuje się potencjometr o charakterystyce liniowej. Do regulacji głośności w urządzeniach audio lepiej nadają się układy, w których rezystory mają różne wartości, a wypadkowa charakterystyka regulacji ma charakter logarytmiczny (ściślej wykładniczy). Przewaga układu cyfrowego nad tradycyjnym potencjometrem, polega na braku jakichkolwiek trzasków, zakłóceń lub szumów charakterystycznych dla potencjometrów mechanicznych, szczególnie tych tanich, o nie najlepszej jakości.

Ponadto potencjometr cyfrowy zapewnia idealną powtarzalność ustawień, jednak za cenę ograniczenia płynności regulacji do skończonej liczby kroków. Układ potencjometru cyfrowego znajduje zastosowanie w sprzęcie audio, takim jak wzmacniacze lub miksery.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Potencjometr.

Widok do druku:

sondy lambda sklep