Medycyna, jak praktycznie każda inna dziedzina handlu i produkcji zmuszona jest robić odpowiednie analizy rynkowe jeszcze przed wypuszczeniem leku na sprzedaż.

Korzystają z firm takich jak i na podstawie tych badań decydują, czy produkować dany lek, czy nie.

Artykuł o statystyce ogółem.

Więcej widać na wykresie

www.Wyniki badań statystycznych i innych analiz najlepiej przedstawić w formie graficznej.
Z takie wykresu łatwiej odczytamy potrzebne dane niż z wielokolumnowej tabeli- to oczywiste.
Współcześnie przedstawianie wyników badań w taki sposób, czyli jak najbardziej przystępny, umożliwia różne oprogramowanie.
Obecnie większość tych programów bazuje na rozwiązaniach mobilnych i przez internet, aby dane były jak najszerzej dostępne. O tym jakie dane najlepiej przestawić w formie wygodnego wykresu decyduje już sam rodzaj badań oraz metoda statystyczna, która może się różnić w zależności od zleconego badania.
Im więcej danych jest do przedstawienia tym bardziej forma graficzna staje się oczywistym wyborem, jednak i to ma swoje granice i nie zawsze okazuje się być praktyczne i zasadne.

Przebić się przez konkurencję

www. Leków i suplementów diety w aptekach jest mnóstwo, a każdy producent reklamuje się, że jego lek czy tez preparat jest najskuteczniejszy, najlepszy i tak dalej.
Jest to dość trudny rynek dla nowych produktów mniej znanych producentów i trzeba wykazać się nie lada umiejętnościami marketingowymi, aby zaistnieć dla danej grupy odbiorców.

Cały proces wprowadzania nowego produktu powinien być poprzedzony badaniami wraz z określeniem grupy docelowe, kosztów produkcji, marketingu oraz amortyzacji.

Dokładna i wnikliwa analiza tych danych jest najważniejszym etapem w początkach nowego produktu.

Wiki: Analiza danych

Analiza danych zastanych ? proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków.

W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych i innych. Korzystanie z danych zastanych jest przykładem badań niereaktywnych - metod badań zachowań społecznych, które nie wpływają na te zachowania (Babbie 2006). Dane takie to: dokumenty, archiwa, sprawozdania, kroniki, spisy ludności, księgi parafialne, dzienniki, pamiętniki, blogi internetowe, audio-pamiętniki, archiwa historii mówionej i inne.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_danych.

Widok do druku:

www.