Prawdopodobnie każdy potrzebował lub będzie potrzebował usług geodezyjnych. Dobrze jest szukać usług takich jak i sprawdzić ich ofertę.

Punkty pomiarowe

geodeta legnicaKażdy kiedyś widział, czy to w mieście, czy w okolicy własnego mieszkania, betonowe, kwadratowe pale wkopane w ziemię i oznaczone kolorem.
Te 'klocki' to...punkty pomiarowe i to od nich geodeci zaczynają wszelkie pomiary, odnosząc się do tych właśnie punktów.

Mają one swoje numery i stanowią punk odniesienia do wyznaczania odległości od tych punktów. Bez nich praca geodety byłaby wręcz niemożliwa- dlatego stosuje się duże kary pieniężne za uszkodzenie czy wykopanie tych punktów odniesień.

W przypadku uszkodzenia takiego punktu można go wyznaczyć za pomocą innego punktu oraz innych danych.

SGiK Polska- służba geodezyjna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna w Polsce ? zdefiniowana jest w Prawie geodezyjnym i kartograficznym. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Nadzór nad Głównym Geodetą Kraju sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej, który jest organem naczelnym w sprawach geodezji i kartografii.

Służba Geodezyjna i Kartograficzna składa się z dwóch pionów: organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz organów administracji geodezyjnej1. Funkcje nadzoru geodezyjnego i kartograficznego pełnią organy administracji rządowej, natomiast funkcje administracji geodezyjnej i kartograficznej ? organy samorządu terytorialnego.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Służba_Geodezyjna_i_Kartograficzna

Wykształceni geodeci

geodeta legnica Matematyczni i analityczny umysł, dokładność i sumienność to z pewnością cechy dobrego geodety, którym nie każdy może zostać.

To praca, która tylko z pozoru jest prosta, jednak to naprawdę ciężki zawód, o czym można się przekonać choćby czytając podręcznik do tego przedmiotu. Słowa takie jak osnowa, tachimetria czy triangulacja to tylko niektóre terminy, które spotkamy w takiej literaturze.

Jednak to nie terminologia, a jej zastosowanie stanowi największy problem.

Masa wzorów, standardów oraz wyliczeń sprawia, że to nauka dla naprawdę lubiących wyzwania. Co nie oznacza, że się nie opłaca..
Dodane: 26-09-2015 14:15

Tagi: usługi geodezja geodeta budownictwo legnica

Widok do druku:

geodeta legnica