Kiedy możemy potrzebować usług typu ? Praktycznie zawsze kiedy będziemy mieli do czynienia z działkami, budową czy przebudową istniejącego budynku.

Definicja; Prace geodezyjne

geodezja chojnów geodezja chojnów
Prace geodezyjne ? zespół czynności wykonywanych przez geodetę w ramach wykonywanego zawodu. Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne1 do zakresu prac geodezyjnych należą: projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, pomiary osnów geodezyjnych oraz pomiary podstawowych osnów grawimetrycznych i magnetycznych pomiary szczegółowe sytuacyjne i wysokościowe, pomiary realizacyjne i obsługa inwestycji, pomiary związane z ewidencją gruntów, inne prace geodezyjne. dokonywanie obliczeń geodezyjnych, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, zakładanie i aktualizacja baz danych informacji przestrzennych, sporządzanie zdjęć, pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz Krajowego Systemu Informacji o TerenieŹródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_geodezyjna

Kiedy będziemy potrzebowali geodety?

Praktycznie zawsze kiedy coś budujemy lub przy podziale działek i ich sprzedaży.
Dokonywanie pomiarów wg.
ksiąg oraz mapek to ich codzienność. Każda inwestycja potrzebuje geodety i jego kontroli- musi on sprawdzić czy nowo powstały obiekt zgadza się z wytycznymi oraz wprowadzić go na odpowiednią mapkę, dodatkowo wykonując przy tym skomplikowane obliczenia.
Mieści się to w definicji prac geodezyjnych jako obsługa inwestycji i jest koniczną czynnością dla każdego inwestora.

Gdzie pracuje geodeta?

Praca geodety to nie tylko siedzenia za biurkiem i nanoszenie zmian na mapki, to również ciężka praca fizyczna, a jej biurkowa część też do łatwych i przyjemnych nie należy.
Za biurkiem geodeta dokonuje skomplikowanych obliczeń, z danych, które pozyskał od swoich pracowników lub osobiście 'w terenie'.
Nanoszenie kolejnych punktów zgodnie ze wszystkimi normami i zasadami wymaga maksymalnego skupienia. W terenie znów wraz z całym osprzętem musi odnaleźć odpowiednie punkty kontrolne i zrobić wszelkie pomiary wg.
tych punktów.
Najgorszym przeciwnikiem geodety jest zła pogoda, ponieważ pomiary potrafią trwać godzinami, a przy złej pogodzie nawet dłużej..
Dodane: 17-01-2016 08:12

Tagi: usługi geodezja geodeta budownictwo chojnów

Widok do druku:

geodezja chojnów