Termin „pozycjonowanie” pojawił się okAkcja ta zyskała wielu naśladowców i

skuteczne pozycjonowanie sosnowiec
Termin „pozycjonowanie” pojawił się ok. 2002 r, wcześniej funkcjonował anglojęzyczny „web positioning”.

Pierwsze powszechnie znane „polskie” Google bomb pojawiło si?skuteczne pozycjonowanie sosnowiec .