zestawy fotowoltaiczne sklep

Warto wiedzieć

Usłonecznienie ? czas podany w godzinach, podczas którego na określone miejsce na powierzchni Ziemi padają bezpośrednio promienie słoneczne. Wyróżnia się usłonecznienie: możliwe ? możliwy czas bezpośredniej operacji Słońca zależny tylko od długości dnia, rzeczywiste ? rzeczywista suma godzin słonecznych w ciągu doby zależna od długości dnia i wielkości zachmurzenia ogólnego nieba, względne - stosunek usłonecznienia rzeczywistego do możliwego, eliminujący wpływ na wielkość usłonecznienia różnej długości dnia w ciągu roku i w różnych szerokościach geograficznych. Usłonecznienie zależy od: długości dnia, warunkowanej: położeniem geograficznym porą roku zachmurzenia Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Us%C5%82onecznienie

Kolektory słoneczne sposobem na ocieplanie wody użytkowej

Klasycznym sposobem na wytwarzanie dodatkowego ciepła w domu jest włączanie różnych farelek i wiatraków, które posiadają funkcje ciepłego i zimnego nawiewu.
Oprócz tego w domach montowane jest ogrzewanie podłogowe i kupowane są nowoczesne piece grzewcze.
Nowoczesnym sposobem na docieplanie budynku stał się montaż kolektorów słonecznych.
Oprócz tego, że podwyższają one ogólną temperaturę w domu, mogą służyć również do ogrzewania wody użytkowej.
Pozwala to zaprowadzić oszczędności nie tylko na ocieplaniu wody, ale też na ilości zużywanej wody, ponieważ od razu z kranu będzie leciała ciepła woda bez potrzeby jej wcześniejszego odkręcania.

Kolektory słoneczne mogą być wykorzystywane również do ocieplania wody w przydomowym basenie.

Polska i kwestia OZE

zestawy fotowoltaiczne sklep
W Ustawie Prawo energetyczne odnawialne źródła energii zdefiniowano jako ?źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych?. W Polsce nałożono obowiązek zakupu energii z odnawialnych źródeł energii, o czym mówi rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r.

(Dz.U.

z 2005 nr 261 poz.
2187)36.
W rozporządzeniu podane zostały wielkości wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w zakresie od 2,65% w 2003 r.

do 9% w 2010 roku.

W 2006 r.
przyjęto nowelizację ustawy, ustalając nowy poziom 10,4% w 2010 r (Dz.U.

2006 nr 205 poz.

1510)37. W 2010 r.

przyjęto nowelizację ustawy prawo energetyczne (Dz.U. 2010 nr 21, poz.

104)38 oraz nowe rozporządzenie (Dz.U.

z 2010 nr 34, poz.
182)39. 27 lipca 2012 ogłoszona została trzecia wersja prawa o OZE, która całościowo ma regulować sprawy związane z energetyką odnawialną w Polsce.

Ustawa wychodzi naprzeciw przepisom unijnym dotyczącym zielonej energetyki i obliguje Polskę do większego wsparcia tej gałęzi przemysłu.

Planowano wejście w życie ustawy 1 stycznia 2013.40 Termin ten nie został jednak dotrzymany. 26 listopada 2012 w Sejmie odbyło się wysłuchanie obywatelskie na temat wdrożenia dyrektywy UE dotyczącej odnawialnych źródeł energii41. Udział wzięli parlamentarzyści, eksperci i przedsiębiorcy związani z sektorem OZE42. Od połowy 2013 roku prowadzone były prace nad kolejną wersją ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zawierać miała nowy system wsparcia w postaci aukcji OZE (przetargów w formie aukcji holenderskich, w których wyłaniany jest inwestor otrzymujący wsparcie)43. Podpisana przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w marcu 2015 ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) (Dz.U.
z 2015 r.

poz.

478)44 pozwoli uzyskać do 2020 r.

15% udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii. Po zmianie rządu, nowy Sejm (VIII kadencji) przegłosował tzw.
małą nowelizację ustawy o OZE w ostatnich dniach 2015 roku (Dz.U.
z 2015 Poz.
2365)46.

Na jej mocy wejście w życie czwartego rozdziału ustawy o OZE, dotyczącego m.in.

aukcyjnego systemu wsparcia OZE, który ma zastąpić stosowane dotychczas "zielone certyfikaty" oraz wsparcie dla prosumentów, czyli jednoczesnych producentów i konsumentów energii z małych źródeł odnawialnych, zostało odłożone o pół roku, do 1 lipca 2016 r. 10 czerwca 2016 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o OZE. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Odnawialne_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a_energii

.
Dodane: 12-08-2016 13:37

Tagi: sklep cena ceny fotowoltaika zestawy fotowoltaiczne