elektroniczna dokumentacja medyczna

Wraz z postępującą informatyzacją coraz więcej dziedzin naszego życia ulegnie zmianie.
Dlatego pojawia się oraz różne nowoczesne udogodnienia dla szpitali.

Informatyzacja

W dobie komputerów ciężko, aby nie dominowały one większości naszego życia.
Nie zawsze jednak jest to zła sprawa, ponieważ dzięki komputerowym systemom możemy wykluczyć wiele błędów ludzkich....Nie inaczej jest w tym przypadku, mianowicie chodzi o dokumentacje medyczną, ale nie, standardową papierową.
Chodzi o dokumentację medyczną online. Takie rozwiązanie ułatwi diagnozy i przekazywanie danych pomiędzy oddziałami, a nawet pacjentem.
Pomoże to przyspieszyć wymianę ważnych dla życia pacjenta danych takich jak grupa krwi, czy przebyte zabiegi.

Kartoteka pacjenta

elektroniczna dokumentacja medyczna Komputery odgrywają bardzo dużą rolę w każdej dziedzinie życia człowieka.
Z roku na rok ta rola staje się coraz bardziej dominująca. Już teraz komputery w medycynie mają swoje stałe miejsce- nie tylko przy rejestrowaniu pacjentów, ale również do przechowywania ich kartotek i historii chorób.

To z pewnością wygodniejsze rozwiązanie niż stos teczek i papierów.

Być może już niebawem kiedy pójdziemy do lekarza będzie on miał na ekranie komputera wszystkie dane o przebytych przez nas chorobach i zażywanych lekach.

Pomoże to w trafnej diagnozie i szybkim działaniu w razie nagłego wypadku w obcym mieście czy nawet za granicą.

Dokumentacja medyczna

Nowe przypisy zmieniające i unowocześniające metody przechowywania ważnych danych przez szpital niebawem wchodzą w życie.
Chodzi głównie o prowadzenie dokumentacji medycznej online, tak aby inne placówki mogły mieć do niej dostęp. Szpitale i przychodnie będą musiały jak najszybciej zaopatrzyć się w oprogramowanie (oraz komputery), które umożliwia takie prowadzenie kart pacjentów.

Istotne będą też szkolenia dot.

nowego oprogramowania i jego prawidłowego użytkowania, ale wszystko to dla dobra pacjenta.

Jednak czy na pewno?

Informatyzacja szpitali i przychodni

Komputeryzacja, czy też informatyzacja postępuje coraz bardziej.
Prywatne firmy już od wielu lat wykorzystują zalety systemów komputerowych w swoich siedzibach.
Te państwowe niestety dopiero teraz zaczynają wkraczać w tą erę.

I nie inaczej jest w przypadku przychodni i szpitali, wkracza bowiem ustawa na mocy której przychodnie będą zobowiązane do elektronicznej ewidencji pacjentów i ich kartoteki.

Ma to ułatwić i zunifikować przepływ danych o konkretnym pacjencie. Oczywiście wiąże się to ze sporymi wydatkami na systemy informatyczne, ale jednak teoretyczne zalety tego rozwiązania są tego warte.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) ? zbiór danych, mogący stanowić element systemu informatycznego do obsługi szpitala (HIS ? Hospital Information System) przechowujący całość lub wybrane elementy dokumentacji medycznej indywidualnej (odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych) i zbiorczej (odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych). Do systemów klasy EDM zalicza się takie systemy informatyczne, w których dane gromadzone są w formie elektronicznej bazy danych.

W oparciu o te dane drukowana jest dokumentacja w formie papierowej.

Taka forma stosowana była zarówno przed ogłoszeniem rozporządzenia, o którym mowa poniżej, jak również obecnie ma to miejsce we wszystkich szpitalach posiadających systemy klasy HIS.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroniczna_Dokumentacja_Medyczna.