Wraz z postępującą informatyzacją coraz więcej dziedzin naszego życia ulegnie zmianie.
Dlatego pojawia się oraz różne nowoczesne udogodnienia dla szpitali.

Informatyzacja

elektroniczna dokumentacja medycznaW dobie komputerów ciężko, aby nie dominowały one większości naszego życia.
Nie zawsze jednak jest to zła sprawa, ponieważ dzięki komputerowym systemom możemy wykluczyć wiele błędów ludzkich....Nie inaczej jest w tym przypadku, mianowicie chodzi o dokumentacje medyczną, ale nie, standardową papierową.

Chodzi o dokumentację medyczną online. Takie rozwiązanie ułatwi diagnozy i przekazywanie danych pomiędzy oddziałami, a nawet pacjentem.

Pomoże to przyspieszyć wymianę ważnych dla życia pacjenta danych takich jak grupa krwi, czy przebyte zabiegi.

Kartoteka pacjenta

Komputery odgrywają bardzo dużą rolę w każdej dziedzinie życia człowieka.
Z roku na rok ta rola staje się coraz bardziej dominująca. Już teraz komputery w medycynie mają swoje stałe miejsce- nie tylko przy rejestrowaniu pacjentów, ale również do przechowywania ich kartotek i historii chorób. To z pewnością wygodniejsze rozwiązanie niż stos teczek i papierów. Być może już niebawem kiedy pójdziemy do lekarza będzie on miał na ekranie komputera wszystkie dane o przebytych przez nas chorobach i zażywanych lekach.

Pomoże to w trafnej diagnozie i szybkim działaniu w razie nagłego wypadku w obcym mieście czy nawet za granicą.

Dokumentacja medyczna

elektroniczna dokumentacja medyczna Nowe przypisy zmieniające i unowocześniające metody przechowywania ważnych danych przez szpital niebawem wchodzą w życie.

Chodzi głównie o prowadzenie dokumentacji medycznej online, tak aby inne placówki mogły mieć do niej dostęp. Szpitale i przychodnie będą musiały jak najszybciej zaopatrzyć się w oprogramowanie (oraz komputery), które umożliwia takie prowadzenie kart pacjentów.

Istotne będą też szkolenia dot.
nowego oprogramowania i jego prawidłowego użytkowania, ale wszystko to dla dobra pacjenta.
Jednak czy na pewno?

Informatyzacja szpitali i przychodni

Komputeryzacja, czy też informatyzacja postępuje coraz bardziej.

Prywatne firmy już od wielu lat wykorzystują zalety systemów komputerowych w swoich siedzibach.

Te państwowe niestety dopiero teraz zaczynają wkraczać w tą erę.

I nie inaczej jest w przypadku przychodni i szpitali, wkracza bowiem ustawa na mocy której przychodnie będą zobowiązane do elektronicznej ewidencji pacjentów i ich kartoteki. Ma to ułatwić i zunifikować przepływ danych o konkretnym pacjencie. Oczywiście wiąże się to ze sporymi wydatkami na systemy informatyczne, ale jednak teoretyczne zalety tego rozwiązania są tego warte.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) ? zbiór danych, mogący stanowić element systemu informatycznego do obsługi szpitala (HIS ? Hospital Information System) przechowujący całość lub wybrane elementy dokumentacji medycznej indywidualnej (odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych) i zbiorczej (odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych). Do systemów klasy EDM zalicza się takie systemy informatyczne, w których dane gromadzone są w formie elektronicznej bazy danych.
W oparciu o te dane drukowana jest dokumentacja w formie papierowej.
Taka forma stosowana była zarówno przed ogłoszeniem rozporządzenia, o którym mowa poniżej, jak również obecnie ma to miejsce we wszystkich szpitalach posiadających systemy klasy HIS.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroniczna_Dokumentacja_Medyczna.