Programy takie jak niebawem staną się obowiązkiem każdej placówki medycznej.

Dobrze jest już teraz kupić odpowiednie licencje, jednak czemu jest to potrzebne.

O tej kwestii w artykule.

Hasło w encyklopedii: E-pacjent

aplikacja dla lekarzy aplikacja dla lekarzy
e-pacjent ? osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang.

Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora1.

Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent2.
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów.
Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza.
Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health3.
Według niego: Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/E-pacjent

Krótki termin

Kwestia elektronicznej dokumentacji medycznej w Polsce jest w trakcie wdrażania, przepisy niebawem wchodzą w życie, więc jeżeli jakaś placówka medyczna nie jest zaopatrzona w odpowiednie oprogramowanie, to powinna się pospieszyć.
Ogólnym wymogiem dla placówek medycznych będzie posiadanie odpowiedniego oprogramowania, które musi funkcjonować w odpowiedni sposób, aby zapewnić dobre i sprawne działanie całej przychodni czy tez szpitala. Taka przesiadka z dokumentacji wyłącznie papierowej na łączona, czyli elektroniczną z możliwością druku to nie lada przedsięwzięcie dla dyrektorów takich placówek.
Pracownicy będą musieli zostać przeszkoleni, a oprogramowanie również kosztuje.

Szpitalne kartoteki

Jak wyglądałby szpital bez dobrego systemu zarządzania kartotekami pacjentów? Można sobie tylko wyobrażać powstający w wyniku tego chaos.

Każdy pacjent chorujący na coś innego i otrzymujący złe leki, źle przeprowadzona diagnoza na podstawie błędnych danych innego pacjenta.

Tak chaos to dobre określenie dla takiego stanu rzeczy. Na szczęście wszystkie szpitale i przychodnie medyczne stosują niezawodne systemy katalogowania i przechowywania danych.
Co prawda większość z nich korzysta równolegle z systemu analogowego, czyli szafki na dokumenty, gdzie przechowywane są dane oraz systemów informatycznych, które stanowią dodatkowe miejsce w którym dane są przechowywane.

Jest to system, który działa już jakiś czas, ale niebawem zostanie zmieniony i szpitale będą musiały zacząć korzystać jedynie z systemu informatycznego..

Widok do druku:

aplikacja dla lekarzy