Poradnik na temat:

Warto wiedzieć

magazynowanie deszczówki magazynowanie deszczówki
Woda deszczowa wykorzystywana w gospodarstwach domowych powinna się charakteryzować następującymi cechami: musi być bez zarzutu pod względem zdrowotnym, nie może zawierać zanieczyszczeń stałych, np.
piasku, powinna być uboga w składniki pokarmowe, powodujące ?kwitnienie? wody, nie może oddziaływać niekorzystnie na materiały, z którymi ma styczność.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_opadowa

Różne wielkości zbiorników na wodę deszczową

Zbiorniki na wodę deszczową służą do zbierania wody deszczowej, która w czasie opadów napełnia wystawione na zewnątrz duże pojemniki, typu wiadra i wanienki.

Niektórzy także wystawiają duże wanny, a władze lokalne, w których brakuje wody przygotowują specjalistyczne, ogromnej wielkości zbiorniki, które również napełniają się wodą, rozwożoną w późniejszym czasie po okolicznych szpitalach i różnych domach opieki.

Woda deszczowa wykorzystywana jest do wielu codziennych czynności, takich jak kąpiel i mycie naczyń oraz przygotowywanie różnych potraw.

Wielu osobom służy także po prostu do picia, zastępując znaną u nas wodę mineralną.
Zdarza się, więc, że w czasie opadów ktoś wystawia z otworu okiennego rękę, w której trzyma kubek i wypija taką wodę od razu.

Rozkład ładunku dookoła cząsteczki wody

Właściwości fizyczne wody Diagram fazowy wody Czterotonowa bryła lodu na plaży w Islandii ? woda w stanie stałym Moneta utrzymująca się na powierzchni wody dzięki napięciu powierzchniowemu Rozkład ładunku dookoła cząsteczki wody: kolor czerwony ? cząstkowy ładunek ujemny, kolor niebieski ? cząstkowy ładunek dodatni Łączenie się cząsteczek wody.
Ciągłe ? wiązania atomowe, przerywane ? wiązania wodorowe. temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm: 0 °C = 273,152519 K temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm: 99,97 °C = 373,12 K punkt potrójny: 0,01 °C = 273,16 K, 611,657 Pa gęstość w temperaturze 3,98 °C: 1 kg/l (gęstość maksymalna)a temperatura krytyczna: 647,096 K14 (ok.
374 °C) ciśnienie krytyczne: 22,064 MPa14 ciepło właściwe: 4187 J/(kg?K) = 1 kcal/(kg?K) ciepło parowania: 2257 kJ/kg ciepło topnienia: 333,7 kJ/kg masa cząsteczkowa: 18,01524 Da względna przenikalność elektryczna w stałym polu elektrycznym: 87,9 (0 °C), 78,4 (25 °C), 55,6 (100 °C) napięcie powierzchniowe: 72,4?10-3 N/m (18 °C)15. barwa: lekko jasnoniebieska (w małych objętościach wydaje się bezbarwna)1617 zapach: bezwonna konduktywność, ?, lub rezystywność, ?: dla dobrej jakości wody destylowanej lub demineralizowanej ? > 18 M?m odczyn: 7,0 Dla wody zawierającej inne substancje określa się szereg dodatkowych właściwości, np. barwa wody mętność/ilość zawiesin w wodzie (woda chemicznie czysta: klarowna) twardość (woda chemicznie czysta: 0) twardość ogólna twardość węglanowa (przemijająca) twardość niewęglanowa (trwała) utlenialność (woda chemicznie czysta: 0) Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda.

Widok do druku:

magazynowanie deszczówki