podziemne zbiorniki na deszczówkę

Jak oszczędzać na wodzie do ogrodu? Zobacz nasz poradnik

Jak powstaje deszcz?

Powstawanie deszczu Deszcz, który zalicza się do opadów atmosferycznych powstaje w wyniku cyrkulacji atmosferycznej, jaka ma miejsce między powierzchnią ziemi a atmosferą ziemską.
Aby mógł powstać deszcz, najpierw muszą wytworzyć się odpowiednie ilości chmur.
Te zaś powstają w wyniku procesu parowania. Wraz ze strumieniami ciepłego powietrza do atmosfery unosi się para wodna, która w wyniku spadku temperatury (im wyżej tym chłodniej, około 0,6 °C na każde 100 m) ulega kondensacji (przechodzi ze stanu gazowego w stan ciekły). Kolejnym etapem w cyrkulacji atmosferycznej jest powstanie opadu atmosferycznego (w tym przypadku deszczu).

Aby opad mógł wystąpić, kropelki wody znajdujące się w chmurze muszą nabrać odpowiedniej masy (łącząc się ze sobą).

Masa ta jest ważna z dwóch powodów. Po pierwsze w czasie opadania może nastąpić ponowne parowanie.

Ponadto jeśli kropla jest zbyt mała, może powrócić do chmury w wyniku działania prądów wstępujących.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Deszcz

Zapobieganie powodziom

Zdarza się, że w krajach, które przez wiele miesięcy borykały się z suszą i brakiem wody, nagle dochodzi do tak intensywnych opadów, że grożą one powstaniem powodzi i zalaniem dużej części kraju.
Dlatego władze państwowe starają się podjąć czynności mogące zapobiec powstawaniu powodzi.

Starają się pogłębiać zbiorniki wodne i przeprowadzają drenaż dużych powierzchni ziemi, aby woda mogła w nią wsiąkać.

Jednocześnie starają się dobrze wykorzystywać powstały nadmiar wody deszczowej przewidując, że po intensywnych opadach znowu nastąpią wielomiesięczne susze. Dlatego wystawiają państwowe zbiorniki na wodę deszczową, które są pilnowane, a woda w takich zbiornikach może być przechowywana przez kilka miesięcy i rozdzielana wokół okolicznych mieszkańców.

O deszczu

podziemne zbiorniki na deszczówkę
Deszcz ? opad atmosferyczny, dosięgający powierzchni Ziemi w postaci kropel wody o średnicy większej od 0,5 mm.

Gdy krople są mniejsze niż 0,5 mm, opad taki nazywa się mżawką.

Opad niesięgający powierzchni Ziemi nazywa się virgą. Duże krople wody (powyżej 8 mm) spadając ulegają rozpadowi.
Deszcz może powstawać też z lodowych chmur wysokich, gdy opadające i ogrzane w pobliżu powierzchni Ziemi kryształy przekształcają się w krople wody, które mogą być wtedy duże lub małe w zależności od wilgotności względnej powietrza. Intensywność deszczu klasyfikuje się jako: ?lekki opad?, gdy spada nie więcej niż 0,25 cm wody na godzinę, ?umiarkowany opad? ? pomiędzy 0,25 a 0,75 cm wody na godzinę, ?silny opad? ? powyżej 0,75 cm wody na godzinę.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Deszcz.