Planowanie, mapy geodezyjne i wyliczenia- to dobrze podsumowanie pracy geodety.

Jednak prawdopodobnie każdy będzie kiedyś jakiegoś potrzebował- np.

- co trzeba wiedzieć o geodezji?

Niższa i wyższa geodezja

geodezja lwówek śląskiGeodezja dzieli się na wyższą oraz niższą (miernictwo).
Najczęściej właśnie spotyka się geodetów zajmujących się geodezja niższą, czyli właściwie miernictwem.
Geodezja niższa to pomiary poniżej 750 km kwadratowych, bez uwzględnienia kulistości Ziemi. Taki mierniczy właśnie będzie mierzył teren pod inwestycję, wykonywał inwentaryzację, nadzorował budowę itd. Geodezja wyższa zajmuje się dużo większym obszarem, czyli np. powierzchnie regionów, krajów czy całej Ziemi.

Geodezja wyższa z Wikipedii

geodezja lwówek śląski
Geodezja wyższa ? dział geodezji zajmujący się pomiarami i przedstawianiem ?dużych obszarów?, dla których powierzchnią odniesienia nie może być płaszczyzna pozioma, a pewna płaszczyzna zastępcza zbliżona do rzeczywistej powierzchni bryły ziemskiej1. Rozszerzenie opracowań do tzw.
?dużych obszarów? wymaga uwzględnienia w obliczeniach wpływu zakrzywienia Ziemi.
Za ?duże obszary? przyjmuje się powierzchnie większe od powierzchni koła o promieniu ponad 15,6 km i polu większym niż 750 km?,1 np.: powierzchnie regionów, państw, kontynentów i całej kuli ziemskiej.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Geodezja_wyższa

Ludzie ze statywem

Często zdarza się, ze widujemy geodetów ze statywami, z zamontowanym tachimetrem.
Tachimetr to podstawowe urządzenie pomiarowe, do pomiaru kątów poziomych, pionowych oraz odległości.
To niezbędne urządzenie dla każdej pracy geodezyjnej w terenie. Często można zobaczyć geodetów na obszarach, gdzie ma być np. inwestycja i rozbudowa drogi.

Muszą wtedy dokładnie wymierzyć i nanieść na mapki, gdzie nowa droga ma powstać.

W przypadku rozbudowy muszą również określić jej przebieg względem starej drogi..
Dodane: 10-03-2016 04:08

Tagi: usługi geodezja geodeta budownictwo lwówek śląski

Widok do druku:

geodezja lwówek śląski