Jak szybko uzyskać radę prawnika?

kancelaria prawnicza TychyCoraz więcej kancelarii prawniczych stara się przenieść chociaż część działalności w wirtualną przestrzeń.
Korzystanie z Internetu pozwala nie tylko na pozyskanie nowych klientów ale i na uruchomienie nowoczesnych narzędzi, które pozwalają na lepszą komunikację pomiędzy klientem a prawnikiem. Ciekawym pomysłem jest tworzenie internetowych formularzy, w których można skierować pytanie odnośnie rozmaitych kwestii prawnych. Uzyskanie pomocy prawnej w tym zakresie będzie możliwe w niedługim czasie od otrzymania takiego pytania przez prawnika. Trzeba przyznać, że jest to bardzo szybki i prosty sposób na pozyskanie porady prawnej właściwie w każdej kwestii.

Obowiązki prokuratora

Prokurator jest zobowiązany postępować zgodnie ze ślubowaniem prokuratorskim, w służbie i poza służbą strzec powagi sprawowanego urzędu i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności prokuratora lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności.
W okresie zajmowania stanowiska prokurator nie może należeć do partii politycznej ani brać udziału w żadnej działalności politycznej (ubiegającemu się o mandat posła, senatora albo radnego udziela się urlopu bezpłatnego na czas kampanii wyborczej).
Prokurator jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe. Ustawa nakłada też na prokuratora obowiązek uczestniczenia w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego. Prokuratorzy są zobowiązani nie tylko do wydawania prawidłowych postanowień i zarządzeń, ale też do terminowości ich wydawania. Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratorów jest dwuinstancyjna. W I Instancji orzeka Sąd Dyscyplinarny dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym a II instancji Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

Od orzeczeń sądu odwoławczego przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego.

Prokuratorzy-sędziowie sądów dyscyplinarnych są wybierani na okresy 4 letnich kadencji.

Przy orzekaniu są niezawiśli i podlegają wyłącznie konstytucji oraz ustawom.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Prokurator#Prawa_i_obowi.C4.85zki

Jak unikać kłopotów z podatkami?

kancelaria prawnicza Tychy Jednym z najbardziej problematycznych działów prawa są podatki.
Jak wiadomo, każdy chciałby uniknąć jak największej ilości kłopotów z tym związanych.
Z drugiej jednak strony, nikt nie chce, aby państwo zabierało wiele z trudem zarobionych pieniędzy.
Unikanie podatków jest bezprawne, ale pomoc prawnika może chociaż trochę zmniejszyć koszty ponoszone z tytułu należności podatkowych. Nic zatem dziwnego, że wiele szczególnie większych firm decyduje się na zatrudnienie prawnika zajmującego się prawem podatkowym oraz administracyjnym.
Osoba zatrudniona na stałe w zakładzie pracy może bowiem na bieżąco monitorować przeprowadzane operacje finansowe. .