transport ponadnormatywny

Przewozy ponadnormatywne często kojarzone są jako

Transport ponadgabarytowy cechuje się unormowanym prawnie, przekraczaniem zasad wielkości na drogach. Do przyzwolenia na przekraczanie tych norm, potrzebne jest spełnienie szeregu procesów organizacyjno-logistycznych. Firmy, których specjalnością jest transport ciężki, są zobowiązane Public/images/030.jpgDodane: 28-12-2020 08:10

Powrót do pełnej wersji: transport ponadnormatywny