odzysk wody deszczowej

Poradnik na temat:

Łączenie się cząsteczek wody

Właściwości fizyczne wody Diagram fazowy wody Czterotonowa bryła lodu na plaży w Islandii ? woda w stanie stałym Moneta utrzymująca się na powierzchni wody dzięki napięciu powierzchniowemu Rozkład ładunku dookoła cząsteczki wody: kolor czerwony ? cząstkowy ładunek ujemny, kolor niebieski ? cząstkowy ładunek dodatni Łączenie się cząsteczek wody.

Ciągłe ? wiązania atomowe, przerywane ? wiązania wodorowe. temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm: 0 °C = 273,152519 K temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm: 99,97 °C = 373,12 K punkt potrójny: 0,01 °C = 273,16 K, 611,657 Pa gęstość w temperaturze 3,98 °C: 1 kg/l (gęstość maksymalna)a temperatura krytyczna: 647,096 K14 (ok.

374 °C) ciśnienie krytyczne: 22,064 MPa14 ciepło właściwe: 4187 J/(kg?K) = 1 kcal/(kg?K) ciepło parowania: 2257 kJ/kg ciepło topnienia: 333,7 kJ/kg masa cząsteczkowa: 18,01524 Da względna przenikalność elektryczna w stałym polu elektrycznym: 87,9 (0 °C), 78,4 (25 °C), 55,6 (100 °C) napięcie powierzchniowe: 72,4?10-3 N/m (18 °C)15. barwa: lekko jasnoniebieska (w małych objętościach wydaje się bezbarwna)1617 zapach: bezwonna konduktywność, ?, lub rezystywność, ?: dla dobrej jakości wody destylowanej lub demineralizowanej ? > 18 M?m odczyn: 7,0 Dla wody zawierającej inne substancje określa się szereg dodatkowych właściwości, np. barwa wody mętność/ilość zawiesin w wodzie (woda chemicznie czysta: klarowna) twardość (woda chemicznie czysta: 0) twardość ogólna twardość węglanowa (przemijająca) twardość niewęglanowa (trwała) utlenialność (woda chemicznie czysta: 0) Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda

Ponowne wykorzystanie wody

odzysk wody deszczowej Korzystając na co dzień z wody, powinniśmy mieć świadomość, że jej zasoby na świecie sa coraz mniejsze.
Gdybyśmy korzystali z niej nieumiejętnie, mogłoby jej szybko zabraknąć, dlatego bardzo ważne jest ponowne wykorzystanie wody, która juz raz nam służyła. W tym celu wodę taką należy oczywiście odpowiednio oczyścić i na ogół zajmują się tym specjalne zakłady, którym zawdzięczamy stały dopływ wody w naszych kranach.
Jest to bardzo ważna kwestia, o której powinniśmy wiedzieć jak najwięcej, ponieważ to właśnie procesy takie jak oczyszczanie wody zapewniają nam komfort jej codziennego wykorzystania.
Zwiększając swoją wiedzę na ten temat będziemy mogli działać, by oszczędzać wodę i tym samym zmniejszać ryzyko, że nasz dostęp do niej będzie ograniczony.

Braki wody w gorących krajach

W gorących krajach ludzie wciąż borykają się z brakiem wody tak dotkliwym, że grozi im śmierć z wycieńczenia, nie mówiąc o tym, że nie są w stanie ugotować dla siebie zupy na obiad.

Dlatego doceniają oni dobrodziejstwa związane z wykorzystywaniem wody deszczowej w codziennym funkcjonowaniu.

Służy im ona do prania i kąpieli, a także do picia i przyrządzania potraw.

W trakcie opadów deszczu każdy wystawia na swoim terenie małe zbiorniki na wodę deszczową, które napełniają się tak długo, jak pada deszcz. Starają się także kupować lub wyrabiać odpowiednie zbiorniki na wodę deszczową, czyli takie, które nie będą przemakały i będą nieco większe, żeby nie trzeba było wymieniać ich co kilka minut. Po napełnieniu zbiorników zaczynają już myśleć o tym, w jaki sposób mogą oszczędzać wodę..

Widok do druku:

odzysk wody deszczowej