dom starców śląsk

Rodzina nie zawsze mają czas, aby zająć się schorowaną babcią, dlatego należy poszukać miejsc na przykład .
Rehabilitacja oraz atmosfera w sporej części z nich jest dobra.

nie ma czasu

Każdy ma swoje zajęcia, które musi wykonać w ciągu swojego dnia.
Niestety rzadko kiedy zostaje nam czas na właściwe zajęcie się seniorami w naszej rodzinie.

Dzisiaj mało kto ma czas, aby właściwie się zająć osobą starszą, która przestała już być samodzielna.

To wymagające poświęcenia i czasu zajęcie może być dla ans wyborem pomiędzy pracą, a rodziną.

A jak wiadomo rodzina powinna być ważniejsza. Dlatego właśnie powstaje coraz więcej ośrodków opieki dla seniorów w zacisznych i spokojnych miejscowościach w górach czy nad jeziorami.

Właśnie w takie miejsce powinna trafić schorowana i starsza osoba jeżeli rodzina nie ma czasu profesjonalnie się nim zająć.

Jeżeli ośrodek ma przyjaźnie nastawiony personel i pensjonariuszy to nasz senior z pewnością poczuje się tam komfortowo, a jego stan psychiczny ulegnie sporej poprawie.

O pielęgniarce społecznej

Pielęgniarka społeczna ? pielęgniarka przygotowana w zakresie pracy socjalnej, współdziałająca w polepszaniu warunków zdrowotnych, w których funkcjonuje człowiek.
Jej działania mają charakter pielęgnacyjno-opiekuńczy i społeczno-wychowawczy. Działalność pielęgniarki społecznej dotyczy pielęgnowania zdrowia, zapobiegania chorobom i inwalidztwu, opieki nad obłożnie i przewlekle chorymi w domu, opieki nad niemowlęciem, kobietą w ciąży, matką karmiącą, osobami starymi i niedołężnymi. Występuje ona m.in. do różnych instytucji w imieniu pacjenta lub na jego prośbę oraz pomaga w umieszczeniu przewlekle chorych na oddziałach opieki długoterminowej. Do zadań pielęgniarki społecznej należy także m.in.: udzielenie rodzinie chorego (lub opiekunom) informacji dotyczących postępowania z przewlekle lub obłożnie chorym, kalekim lub nieuleczalnie chorym pacjentem (opartych na zaleceniach lekarza leczącego); zapewnienie pacjentom bezdomnym ubrania, miejsca pobytu (m.in.

w schronisku, noclegowni, domu pomocy społecznej, domu samotnej matki, oddziale dla przewlekle chorych lub opieki długoterminowej) oraz pochówku (w razie zgonu); występowanie do sądu rodzinnego o skierowanie dzieci pozbawionych opieki domowej do placówki opiekuńczo-wychowawczej; kontrola środowiska chorego (warunków mieszkaniowych i rodzinnych) mająca zapewnić mu pomoc lub skierowanie w odpowiedniej placówki (m.in.

domu pomocy społecznej lub zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego); pomoc w stworzeniu warunków do odbycia połogu samotnym matkom po wypisaniu ich ze szpitala; pomoc w adopcji (m.in.

przewiezienie dziecka do rodziny zastępczej lub oddziału proadopcynego).Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pielęgniarka_społeczna

O pielęgniarkach

dom starców śląsk
Pielęgniarka (w odniesieniu do mężczyzn stosuje się formę pielęgniarz) ? samodzielny, medyczny zawód z grupy specjalistów do spraw zdrowia.
Sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem (m.in.
pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie zastrzyków, wlewów dożylnych), asystuje lekarzowi w czasie zabiegów, operacji, wykonuje samodzielne działania w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji medycznej, a także wykonuje zlecenia lekarskie.
W przypadku, gdy pielęgniarka uzna zlecenie za błędne zobowiązana jest odmówić jego wykonania.
Zajmuje się także szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pielęgniarka.

Widok do druku:

dom starców śląsk