Nie prowadź samodzielnie księgowości we własnej firmie, polecamy

CIT - warto wiedzieć

biuro rachunkowe ochota
Podatek dochodowy od osób prawnych (ang.

CIT ? Corporate Income Tax) ? podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw) ? rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochody uzyskiwane przez osoby prawne. Po raz pierwszy w Polsce podatek został wprowadzony ustawą z dnia 31 stycznia 1989 r.

Nowa ustawa dotycząca tego podatku została uchwalona 15 lutego 1992 r. (Dz.

U.

z 2014 r.

poz.

851), akt ten obowiązuje do dnia dzisiejszego. Oprócz tej ustawy istnieje jeszcze szereg rozporządzeń normujących tę kwestię, wydanych przez Ministra Finansów. Podatnikami tego podatku są wszelkie osoby prawne, niezależnie od faktu w jaki sposób osobowość tę nabyły, a także spółki kapitałowe w organizacji i spółki komandytowo-akcyjne. Podmiotami tego podatku mogą być też jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej(np. partnerskich, komandytowych), z wyjątkiem spółek niemających zdolności prawnejŹródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_dochodowy_od_os%C3%B3b_prawnych

Przykłady typów podatków

Klasyfikacja podatków według OECD1? podatki dochodowe podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) obowiązkowe składki ubezpieczeniowe opodatkowanie własności podatki od nieruchomości podatek rolny (gruntowy) podatek leśny podatek od spadków i darowizn podatki od towarów i usług podatek od wartości dodanej (VAT); akcyza ? podatek pobierany zasadniczo od produkcji niektórych artykułów, pobiera się od przedsiębiorcy, który wlicza ją do ceny towaru, uzyskując w ten sposób pieniądze na zapłatę podatku; cło ? podatek graniczny od towarów, w ostatecznym rozrachunku płaci konsument (część doktryny prawa podatkowego nie uważa ceł za podatki ze względu iż jego celem nie jest co do zasady ochrona interesu finansowego fiskusa, ale ochrona rynku wewnętrznego.
Zgodnie z klasyfikacją dochodów budżetu państwa wpływy z tytułu ceł są włączane do pozycji dochody niepodatkowe.
Zgodnie z tą klasyfikacją cło należy do kategorii, czyli świadczeń, którym towarzyszy równoległe świadczenie ekwiwalentne w postaci pozwolenia na wwóz lub wywóz towarów); inne podatek od posiadania psa (obecnie podatek od psów został w Polsce zmieniony na opłatę) podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych podatek od gier Podatek cedularny ? typ opodatkowania polegający na odrębnym opodatkowywaniu każdego rodzaju dochodów podatników. Pozwala na preferowanie jednych, a dyskryminowanie innych rodzajów dochodów przez ustalanie zróżnicowanych stawek i skal opodatkowania. Utrudnia jednak stosowanie progresji w stosunku do podatników osiągających dochody z kilku źródeł. W procesie rynkowym występuje przemieszczenie obciążenia podatkowego, w wyniku czego podatkami jest obciążona całkowicie lub częściowo inna osoba niż płatnik podatku. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek#Typy_podatk.C3.B3w

Przygotowanie wypłat dla pracowników

biuro rachunkowe ochota Biuro rachunkowe małej firmy zajmuje się planowaniem jej wydatków oraz rozliczaniem zleceń zrealizowanych przez pracowników.
Na podstawie zanotowanych wpływów na konto firmowe oraz zaangażowania pracowników w wykonywanie konkretnych zadań, ustalane są kwoty ich miesięcznego wynagrodzenia.

Osoby zatrudnione w biurze rachunkowym są także w stanie ustalić taki plan finansowy, który pozwoli firmie na zachowanie jej płynności finansowej, chociaż nie wszyscy zleceniodawcy w ustalonym terminie zapłacili za wykonane przez firmę zlecenia.

Jednym z najważniejszych zadań biura rachunkowego w takiej sytuacji jest umiejętność takiego obracania finansami firmy, żeby wypłaty dla pracowników nie zostały wstrzymane.
.

Widok do druku:

biuro rachunkowe ochota